> بانک اطلاعات شرکت‌های نایلون و نایلكس | صفحه ۴
آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۲۸۸ مورد

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. صاحب جمع - پ. 103

تلفن : ۳۳۵۵۲۰۷۵

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 324

تلفن : ۵۵۶۲۶۵۳۱

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد شرقی - بعد از چهارراه سیروس - پ. 981

تلفن : ۳۳۵۵۱۸۸۶

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، صالح آباد غربی - روبروی بزرگراه بهشت زهرا - 10متری سوم - ك. شادلو - پ. 46

تلفن : ۵۵۰۰۰۱۱۷

منطقه ۱۹

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، باقرشهر - ایستگاه یخچال - ك. تعاون - پ. 51

تلفن : ۵۵۲۰۲۶۶۱, ۵۵۲۰۱۶۷۰

منطقه ۲۰

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - ك. پله نوروزخان - پ. 29

تلفن : ۵۵۶۳۴۵۷۹

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار سید اسماعیل - بازار آهنگران - پ. 57

تلفن : ۵۵۸۰۴۳۱۸

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 149

تلفن : ۵۵۶۳۴۹۳۳, ۵۵۶۰۰۰۸۷

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 173

تلفن : ۵۵۶۰۲۰۸۰

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - روبروی بانك ملت - سرای مجد - طبقه همكف - پ. 3

تلفن : ۵۵۶۰۴۵۶۳

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. رباط كریم - نرسیده به انبار نفت - پ. 150

تلفن : ۵۵۶۴۶۰۵۴

منطقه ۱۱

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد شرقی - پ. 217

تلفن : ۳۳۵۵۷۶۸۱

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، شادآباد - خ. 17شهریور - خ. كرمی - ك. اول - پ. 24

تلفن : ۶۶۸۰۶۱۰۷

منطقه ۱۸

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 214

تلفن : ۵۵۶۳۵۱۳۵

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 30متری جی - 13متری حاجیان - نرسیده به دبستان پسرانه مفتح - پ. 342

تلفن : ۶۶۶۱۰۴۹۸

منطقه ۹

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - دالان توتون فروش ها - پ. 187

تلفن : ۵۵۶۳۲۷۹۱

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. شوش - خ. صاحب جمع - نبش كوچه گمرك (محمودی) - پ. 10

تلفن : ۵۵۶۲۴۱۱۸

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - روبروی بانك صادرات - سرای محمدی - پ. 639 - ط. دوم - ش. 46

تلفن : ۵۵۶۳۰۷۹۲

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - نرسیده به سبزه میدان - دالان توتون فروش ها - پ. 10 - ط. دوم

تلفن : ۵۵۶۲۶۳۱۹

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار توتون فروش ها - پ. 175

تلفن : ۵۵۶۲۵۷۹۳, ۵۵۶۳۴۵۲۵

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - ك. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 121

تلفن : ۵۵۶۰۱۶۷۷

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - فروش

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ همت یار - پ. 15

تلفن : ۵۵۶۲۰۹۹۲

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، شمس‌آباد، خ. 15خرداد - بازار نوروزخان - پاساژ بوذرجمهری - ش. 14

تلفن : 5623176, 5627391, (0229338) 2359

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. منوچهری - خ. ارباب جمشید - ك. مهر - پ. 44

تلفن : ۶۶۷۱۵۵۰۵

منطقه ۱۲

بسته بندی : پلاستیك، نایلون، نایلكس و سلفون - تولید

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. 15خرداد - بازار آهنگرها - ك. مسجد جامع - پاساژ جدید قادری - طبقه همكف - پ. 49

تلفن : ۵۵۶۱۶۹۲۹

منطقه ۱۲
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۲۸۸ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.