آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۵,۹۵۶ مورد

گالری امید

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-دروازه شمیران، خ روشن دلان پلاک: 36

تلفن : 77656733 77689101___09128998224

کلاسیک

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-دروازه شمیران خ روشندلان پلاک: 26

تلفن : 77524845___

درخشانی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازاربزرگ بازارعباس آباد پلاک: 64

تلفن : 55600711___

سلطانی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار بزرگ چهارسوق کوچک فرهنگ 1 پلاک: 24

تلفن : 55802016___

بهرامی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار بزرگ - سرای عالی کوچه درویش پلاک: 3 طبقه همکف

تلفن : 55637963___

ثروتی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - سبزه میدان - بازار کفاشها - بازار کیلوئی ها پلاک: 9

تلفن : 55634581___

عبداللهی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - بازار عباس آباد - سرای سادات کوچه حمام چال پلاک: 2

تلفن : 55639148___

منیری

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار بزرگ- انتهای دالان اول ملک- سرای عالی روشن پلاک: 19 طبقه همکف

تلفن : 55634338___

نقی زاده

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - بازار عباس آباد - سرای بازرگانان کوچه حمام چال پلاک: 275 طبقه زیرزمین

تلفن : 55623838___

حسینی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار کفاشها انتهای بازار خیاطها پلاک: 1

تلفن : 55626144___

مرادی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - بازار عباس آباد - سرای بازرگانان کوچه حمام چال پلاک: 42 طبقه همکف

تلفن : 55603679___

روستا

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار عباس آباد کوچه علی آبادی پاساژ قائم طبقه 1- پلاک: 141

تلفن : 55639088___

پنج تن

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازاربزرگ-بازار زید-بازارکیلوئیها پلاک: 17

تلفن : 55803288___

هوایی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - سرای توتون فروشها پاساژ اعظم پلاک: 107

تلفن : 66328705___

جهانی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار بزرگ سبزه میدان بازار کفاشها سرای امیرکبیر پلاک: 99 - حیاط وسط

تلفن : 55622643___

رئیسی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازارعباس آباد کوچه علی آبادی پاساژ قائم طبقه اول پلاک: 163

تلفن : 55806724___

ایپسان

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازارعباس آباد، پایین ترازچهارسوق کوچک کوچه علی آبادی پلاک: 4

تلفن : 55615178___

اخوان

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازاربزرگ- بازار عباس آباد -سرای آزادی پلاک: 338

تلفن : 55615146___

افضلی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 4-بازارمبل دلاوران، آزادگان شمالی پلاک: 110

تلفن : 77898016___

اسکندری

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار بزرگ دالان اول ملک سرای عالی پلاک: 17 طبقه اول

تلفن : 55802918___

شاهی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار عباس آباد کوچه حمام چال پاساژ ملت طبقه منفی یک پلاک: 142

تلفن : 55608027___

نفیس

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - بازار عباس آباد کوچه علی آبادی پاساژ قائم طبقه همکف پلاک: 164

تلفن : 55617872___

طالبی

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-15خرداد - بازار عباس آباد کوچه حمام چال پلاک: 69

تلفن : 55809696___

افشار

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-سبزه میدان - بازار کفاشها - بازار کیلوئی ها پاساژ ناصر پلاک: 6و7

تلفن : 55614696___

110

نشانی : ایران، تهران، منطقه 12-بازار کفاش ها - بازار زید - روبروی تیمچه حاجب الدوله پلاک: 23

تلفن : 55619774___

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۵,۹۵۶ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.