آفتاب

نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۵ مورد

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، سیرجان، سیرجان- خیابان توحید

تلفن : ۰۳۴۵-۲۶۳۹۶

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، سیرجان، سبرجان- خیابان ایثارگران

تلفن : ۰۳۴۵-۳۱۱۷۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- خیابان امام

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۲۱۰۲

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- پابدانا

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۳۲۲۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- خیابان امام خمینی

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۳۲۷۸

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- بلوار آزادی- جنب پمپ بنزین

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۲۴۴۰

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- بلوار آزادی

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۲۱۰۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- باهنر

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۴۳۲۶

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، زرند، زرند- خیابان امام

تلفن : ۰۳۴۲۴۲۲-۲۲۹۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، راور، راور- خیابان ولیعصر

تلفن : ۰۳۴۲۳۷۲-۲۷۳۸

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، راور، راور- خیابان امام

تلفن : ۰۳۴۲۳۷۲-۲۷۲۸

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- خیابان امام خمینی

تلفن : ۰۳۴۸-۲۹۷۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- خیابان دادسرای عمومی

تلفن : ۰۳۴۸-۶۵۴۸

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- خیابان فرمانداری- جنب کتابخانه عمومی

تلفن : ۰۳۴۸-۴۲۰۷

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- خیابان مسلم- مقابل بیمارستان کاشانی

تلفن : ۰۳۴۸-۴۵۲۲

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- خیابان صاحب‌آباد

تلفن : ۰۳۴۸-۴۲۱۷

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، جیرفت، جیرفت- بلوار امام خمینی- مقابل پمپ بنزین

تلفن : ۰۳۴۸-۶۹۱۴

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- بلوار شمالی میدان بعثت

تلفن : ۰۳۴۴-۲۶۰۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- بروات- جاده کرمان زاهدان

تلفن : ۰۳۴۴-۲۳۰۲

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- خیابان ابوعلی غربی- کوچه بوعلی

تلفن : ۰۳۴۴-۹۱۷۹۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، خیابان امام خمینی- کوچه قاسم‌زاده

تلفن : ۰۳۴۴-۳۴۹۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- خیابان ۲۲ بهمن- جنب مخزن آب

تلفن : ۰۳۴۴-۵۹۰۵

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- خیابان یک طرفه- کوچه درمانگاه

تلفن : ۰۳۴۴-۲۱۲۳

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- خیابان تختی- کوچه دادگستری

تلفن : ۰۳۴۴-۴۰۱۱

بهداشت

نشانی : ایران، کرمان، بم، بم- جنب بهشت زهرا

تلفن : ۰۳۴۴-۲۰۹۱

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۵ مورد

کاربر گرامی:

  • در بخش بانک اطلاعات شهری شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکت‌ها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
  • براى ثبت فعاليت خود ابتدا شاخه فعاليت را مشخص کرده، سپس به ثبت شرکت و يا آدرس و مشخصات فعاليت خود اقدام نماييد. لازم به ذکر است که به منظور معرفى بهتر شرکت و يا فعاليت خود، مى‌توانيد مشخصات دلخواه و يا صفحات اختصاصى و ... ايجاد نموده و يا ویرایش نماييد.
  • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است، می‌توانید در بخش شرکت‌های من تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.