در مورد بازاريابي، قضاوت‌هاى متفاوت و گاه متضادى وجود دارد. بعضى بازاريابى را عامل مصرف‌زدگي، مادى‌گرائى و احتياجات کاذب مى‌دانند. بعضى نيز عقيده دارند که بازاريابى قيمت تمام شده را افزايش مى‌دهد بدون اينکه به ارزش حقيقى کالا بيفزايد و صرفاً ارزش کاذب روانى مى‌آفريند. بعضى پا را فراتر گذاشته، ادعا مى‌کنند که بازاريابى چيزى جز بمباران تبليغاتى و فريبکارى نيست و باعث آلودگى فرهنگى مى‌شود.


اما واقع امر اين است که رونق بازار، افزايش توليد ملى و شکوفائى اقتصاد بدون بازاريابى صحيح، به دشوارى قابل تصور است. با يک بازاريابى منطقى مى‌توان از مشکلات توزيع تا حدى کاست، تقاضاى کالاهاى داخلى را افزايش داد، ترکيب را بهبود بخشيد و بالاخره به افزايش صادرات کمک نمود.