صدور پروفرما Proforma Invoice سندى است که در آن صادرکننده مجموعهٔ شرايط پيشنهادى خود را جهت صدور کالا يا کالاهائى معين به واردکننده اعلام مى‌دارد. از لحاظ مقررات ايران، اين سند بايد معتبر و حاوى اطلاعات زير باشد:


- نام و نشانى پستى و تلگرافى و شماره‌هاى تلکس و تلفن فروشنده


- نام و نشانى سفارش‌دهنده


- شماره و تاريخ صدور


- مدت اعتبار


- مشخصات کامل و شمارهٔ تعرفهٔ گمرکى و در صورت استاندارد بودن کالا، شمارهٔ استاندارد و نام مؤسسه استاندارد مربوطه


- واحد اندازه‌گيري


- تعداد کالا


- قيمت کالا بر مبناء CFR، FOB و يا غيره


- قيمت کل کالا بر مبناء DFR، FOB و يا غيره


- نوع ارز


- وزن کالا (خالص يا ناخالص)


- مشخصات بسته‌بندى و علامت‌گذاري


- شرايط و مدت تحويل


- شرايط و نحوه وسيله و مبداء و مقصد حمل


- شرايط پرداخت


- اظهارات و تعهدات فروشنده مبنى بر صحت مندرجات پيش‌فاکتور و اينکه قيمت‌ها مقطوع بوده و هيچ نوع معاملهٔ ديگرى در ارتباط با پيش‌فاکتور پيشنهادى که سفارش‌دهنده يا اشخاص ثالث در آن ذى‌نفع باشند، انجام نگرفته و نخواهد گرفت، به محض قبول پيش‌فاکتور از جانب سفارش‌دهنده، قرارداد براساس شرايط مقرر در اين سند شکل مى‌گيرد.