ابتدا توليدکنندگان درخواست خود را طى نامه‌اى به ادارهٔ کل صادرات با ضمائم قيمت فروش داخلي، قيمت جهانى (در صورت دسترسي) قيمت پيشنهادى ارسال مى‌دارد که طى بررسى و کارشناسى لازم در آن اداره، نرخ لازمه را تعيين کرده و جهت تصويب به کميسيون نرخ‌گذارى مرکز توسعهٔ صادارت ارائه مى‌شود که بعد از تصويب نرخ موردنظر، کميسيون نرخ‌گذارى مجوز لازمهٔ صدور کالا را طى نامه‌اى به ادارهٔ گمرک اعلام مى‌دارد.