هر شرکتى براى اينکه بتواند کالاها يا خدماتى را عرضه کند، ابتدا به پول و سرمايه نيازمند است تا بتواند دارائى‌هاى موردنياز را بخرد و هزينه عمليات را بپردازد. وجوه لازم براى تأسيس و راه‌اندازى شرکت از محل عرضه و فروش سهام يا وام‌هاى بلندمدت تأمين مى‌شود. اگر شرکت به وجوه بيشترى نياز داشته باشد، مى‌تواند آن را از محل سود انباشته تأمين کند. پول‌هائى که شرکت تهيه مى‌کند (از محل منابع داخلى يا از راه انتشار اوراق بهاءدار) جزء منابع تأمين مالى هستند و در طرف چپ ترازنامه نوشته مى‌شوند.


شرکت با استفاده از سرمايه، کارکنانى استخدام و وسايل و لوازم ادارى و دفتري، مواد و کالاى مصرفى و ساير اقلام دارائى را تهيه مى‌کند (يعنى همان چيزهائى که براى توليد کالا و عرضهٔ خدمات موردنياز است). اين اقلام دارائى‌هاى شرکت را تشکيل مى‌دهند و در طرف راست ترازنامه نوشته مى‌شوند.


بنابراين، ترازنامه نشان‌دهندهٔ منابع و مصارف سرمايه، همچنين نشان‌دهندهٔ ميزان دارائى‌ها، بدهى‌ها و سرمايه شرکت در يک مقطع زمانى خاص است. علاوه بر ترازنامه، شرکت نتيجهٔ عمليات خود در يک دوره را در صورت سود و زيان نشان مى‌دهد. اين صورت نشان‌دهندهٔ توانائى شرکت در مديريت منابع و مصارف سرمايه است. بنابراين، صورت‌هاى مالي، چگونگى تأمين مالى شرکت و مصرف و نيز چگونگى سرمايه‌گذارى اين وجوه را به‌منظور کسب درآمد و سود نشان مى‌دهد.