نقاط‌ضعف سهام عادى از اين قرار است:


۱. هزينه خاص سرمايه متعلق به سهام عادي، در مقايسه با ساير ابزار تأمين مالي، بيشتر است. اين بدان معنى است که سهام عادي، يک منبع گران‌قيمت تأمين مالى است و باعث افزايش هزينه سرمايه شرکت مى‌شود؛ لذا بهتر است شرکت‌هائى از اين منبع استفاده کنند که داراى فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى بسيار سودآور باشند.


۲. سود سهام عادى پس از کسر ماليات پرداخت مى‌شود، در حالى‌که بهره اوراق قرضه يک هزينه قابل‌‌قبول مالياتى است؛ بنابراين، پرداخت سود سهام باعث صرفه‌جوئى مالياتى براى شرکت نمى‌شود.


۳. شايد شرايط مندرج در اوراق قرضه شرکت به‌گونه‌اى باشد که ميزان پرداخت سود سهام عادى را محدود کرده باشد وجوه اين نوع قيد و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادى جديد با مشکلاتى مواجه شود. اين قيد و بندها مى‌توانند دست کم هزينه سرمايه متعلق به سهام عادى را افزايش دهند.


۴. اگر شرکتى که سهام آن در دست افراد محدودى است (سهامى‌ خاص) بخواهد سهام جديدى منتشر کند، در مسئله مالکيت و کنترل شرکت مشکلات نسبتاً زيادى به‌وجود خواهد آمد. در چنين شرايطي، سهامداران که تقريباً هم از مديران شرکت هستند، ممکن است وجوه لازم را جهت مشارکت در افزايش سرمايه نداشته باشند. و در اين‌صورت، درصد مالکيت آنها در شرکت کاهش خواهد يافت.


۵. انتشار سهام عادى جديد باعث خواهد شد که موقتاً سود هر سهم کاهش يابد. کاهش سود هر سهم بر قيمت سهام آثار منفى خواهد داشت.