شرکت‌ها از محل اعتبارات تجاري، اوراق تجارى و وام‌هاى قابل‌تمديد که به‌صورت اعتبار در حساب جارى در اختيار آنها قرار مى‌گيرد مى‌توانند درصد زيادى از نيازهاى مالى خود را تأمين کنند. گرو گذاردن يا وثيقه قرار دادن اقلامى از دارائى‌هاى شرکت هم طريقه ديگرى است براى تأمين مالي. شرکت‌ها مى‌توانند برخى از اقلام دارائى‌هاى خود مثل موجودى کالا و حساب‌هاى دريافتنى را وثيقه قرار دهند و وام بگيرند. راه ديگر اين است که اسناد يا مدارک مربوط به حساب‌هاى دريافتنى را به سازمان‌هاى مالى (آنهائى که در زمينه تأمين مالى تخصص دارند) بفروشند.