زمانى‌که شرکتى از طريق افزايش اعتبار به مشتريان، کالاهاى خود را به فروش مى‌رساند، حساب‌هاى دريافتنى شرکت (که بخشى از دارائى‌هاى جارى در ترازنامه است) افزايش مى‌يابد. زمانى بدهى به‌وجود مى‌آيد که شرکت با استفاده از اعتبار تجارى کالائى را بخرد و آن را در حساب‌هاى پرداختنى (در ترازنامه شرکت) ثبت کند.