در اين نوع بيمه، موضوع تعهد بيمه‌گر شيء است، يعنى آنچه قابل تقويم به‌وجه نقد است. بيمهٔ اشياء، قراردادى براى جبران زيان‌وارده و پرداخت غرامت است. نتيجه اين مى‌شود که بيمه‌گذارى که متحمل زيانى شده است نمى‌تواند غرامتى بيشتر از مرز واقعى دريافت کند، يعنى وضعى بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد.


از مهم‌ترين ويژگى انواع بيمه‌ەاى اشياء خسارتى‌بودن آنها است. حداکثر تعهد بيمه‌گر تا سقف مبلغ بيمه‌شده خسارت‌وارده به بيمه‌گذار است. به‌عبارت ديگر بر اثر تحقق خطر بيمه‌شده، وضعيت مالى بيمه‌گذار، نامتعادل مى‌شود که بيمه‌گر اين وضعيت نامتعادل را برطرف مى‌کند. بيمه‌هاى اشياء، متنوع‌ترين شاخهٔ بيمه‌هاى بازرگانى است. بر اثر پيشرفت تکنولوژى و ورود انواع محصولات و فرآورده‌هاى صنعتى و غيره، با وجود اينکه تسهيلات و رفاه اجتماعى براى مردم به‌همراه دارد، پتانسيل خسارت را نيز با خود به ارمغان مى‌آورد.


بيمه‌گران طرح‌ها و پوشش‌هاى بيمه‌اى را براى جبران خسارت و زيان‌هاى احتمالى ناشى از اينگونه خطرها به بازار بيمه عرضه مى‌کنند. در نتيجه انواع بيمه‌هاى اشياء به‌طور مرتب در حال افزايش هستند که در زير به تعدادى از آنها اشاره مى‌شود:


۱. بيمهٔ آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و خطرهاى اضافى نظير سيل، زلزله، طوفان، شکست شيشه، ترکيدگى لولهٔ آب، ضايعات ناشى از برف و باران، دزدى,۲. بيمهٔ اتومبيل (بدنه، سرنشين، شخص ثالث),۳. بيمهٔ محصولات کشاورزي,۴. بيمهٔ هواپيمائى۵. بيمهٔ مهندسى,۶. بيمهٔ کشتى,۷. بيمهٔ حمل و نقل کالا,۸. بيمهٔ کامپيوتر,۹. بيمهٔ سفينه‌هاى فضائي