جاذبه های طبیعی سرزمین ماد

نوشته شده توسط & ثبت شده در سفر و اقامت.

جاذبه های طبیعی آذربایجان شرقی عبارتند از روستای کندوان در 22 کیلومتری اسکو و 62 کیلومتری تبریز و همچنین روستای سیس در 14 کیلومتری شبستر و روستای اشتبین در کناره رود ارس و روستای قدمگاه یا بادامیار در جنوب آذرشهر و شیرامین از روستاهای تاریخی ولی متروك که بین بخش های ایلخچی و ممقان از توابع آذرشهر واقع شده است.