شمارش معکوس برای طرح جدید آفتاب

نوشته شده توسط & ثبت شده در آفتاب, نرم افزار.

مدتی پیش طرح جدید صفحه‌ی اول آفتاب را به صورت آزمایشی ارائه کردیم. پس از آن حداکثر سعی و تلاش خود را به کار گرفتیم تا مشکلات موجود را برطرف کنیم و با اجرای پیشنهادات مطرح شده، عملکرد این صفحه را بهبود بخشیم …

طرح جدید صفحه اول آفتاب

نوشته شده توسط & ثبت شده در آفتاب, نرم افزار.

ما تصمیم گرفتیم این صفحه را به صورت آزمایشی در این آدرس قرار دهیم تا شما هم آن را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را به ما منعکس کنید. ایجاد تغییر در این مرحله که هنوز کار به صورت 100% تکمیل نشده، بسیار ساده تر است.