مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی 28 فروردین – 4 اردیبهشت

نوشته شده توسط & ثبت شده در خبر.

مروری بر مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی 7 روز گذشته و بازتاب آن در آفتاب.
متن سخنان خاتمی در بیست و هشتمین مجمع عمومی شورای تعامل، تعقیب مهدی هاشمی در خارج از ایران، انتقال پنج میلیون نفر تهرانی …