نابغه ی ژاپنی، سوئی شیرو هوندا

نوشته شده توسط & ثبت شده در تکنولوژی, مقاله و دانستنی‌ها.

سلام بر دوستان آفتابی!! یک اتفاق نو!! از این هفته قراره مدیران موفقی که امروزه سهم بزرگی در زندگی همه ما دارند و گوشه ای از زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده اند، معرفی کنیم. ما پیشرفت تکنولوژی و آسایش را مدیون این شخصیت های بزرگ هستیم. هوندا، نابغه ژاپنی آفتاب سوزان تابستان بر… Read more »