پورپیرار کیست؟ او بنیان تاریخ ایران را انکار می کند

نوشته شده توسط & ثبت شده در خبر.

پورپیرار، هخامنشیان را «مزدور یهودیان» می‌خواند. مزدوری كه هیچ كاری جز قتل و غارت نمی‌دانسته است. و از سوی دیگر، تاریخ ایران را، نگاشته و پرداخته یهودیان می‌داند. اما عجیب آن كه او برای اثبات ادعای «مزدوری كردن ایرانیان برای یهودیان»، تنها یك سند دارد. سندی كه خود پورپیرار آن را مردود می‌داند!

مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری 31 فروردین – 6 اردیبهشت

نوشته شده توسط & ثبت شده در خبر.

مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ۷ روز گذشته و بازتاب آن در آفتاب.
درگذشت حمیده خیرآبادی، بازگشایی خانه‌ی موسیقی ایران، نمایشگاه کتاب و حذف نام فروغ فرخزاد از کتاب شاعران ایران …