تؤرک، فارس، عرب، مسأله این نیست!

نوشته شده توسط & ثبت شده در فرهنگی و هنری, مقاله و دانستنی‌ها.

چندی پیش یادداشتی از صاحب این قلم در این مکان منتشر شد، که بازخوردهای فراوانی داشت. عنوان یادداشت «جنایت علیه زبان فارسی» بود و غرض از نگارش آن، انتقاد به نظام نامنتظم نامه نگاری های اداری کشور.