شرکت کردن هوندا در مسابقات اتومبیل رانی

نوشته شده توسط & ثبت شده در تکنولوژی, مقاله و دانستنی‌ها.

در قسمت قبل از موفقیت های هوندا در زمان جنگ و ابتکارات و اختراعات او در این زمان صحبت کردیم. امروز زندگینامه هوندا را تا زمانیکه ریاست شرکتش را به کیوشی کاواشیما واگذار می کند دنبال می کنیم. و در پست های بعدی زندگینامه سایر شخصیت های مهم جهان را در اختیارتان قرار می دهیم…. Read more »