نماد گمشده؛ جدیدترین کتاب دن براون

نوشته شده توسط & ثبت شده در فرهنگ‌نامه‌ها, کتاب شناسی.

ماه گذشته ترجمه ی جدیدی از رمان «نماد گمشده» دن براون منتشر شد. این رمان از دو جهت اهمیت داشت: اول این که ترجمه ی حسین شهرابی بود که قبلاً «راز داوینچی» را هم ترجمه کرده بود. دوم این که ….