ایران در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با حضور تیم ایران, چین, هند, ژاپن و پاکستان در سال ۱۹۸۳ در تهران برگزار گردید که تیم ایران با کسب هشت مدال طلا و دو نقره به مقام قهرمانی رسید دوره دوم مسابقات با چهار سال وقفه در سال ۱۹۸۷ در بمبئی هند برگزار گردید که تیم ایران پس از ژاپن به مقام نایب قهرمانی رسید

نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با حضور تیم ایران، چین، هند، ژاپن و پاکستان در سال ۱۹۸۳ در تهران برگزار گردید که تیم ایران با کسب هشت مدال طلا و دو نقره به مقام قهرمانی رسید. دوره دوم مسابقات با چهار سال وقفه در سال ۱۹۸۷ در بمبئی هند برگزار گردید که تیم ایران پس از ژاپن به مقام نایب قهرمانی رسید. در سومین دوره در سال ۱۹۸۹، نزول تیم ایران به اوج خود رسید و تیم ایران تنها به یک مدال طلا دست یافت که توسط علیرضا لرستانی در ۱۳۰ کیلوگرم به دست آمد و تیم ایران در رده بندی امتیازی به مقام سوم رسید. پس از اولین دوره تیم ایران توانست پس از هجده سال در سال ۲۰۰۰ به مقام قهرمانی آسیا برسد.

● اولین دوره - ۱۹۸۳، تهران (ایران) / (۸ مدال طلا، ۲ مدال نقره)

▪ ۴۸ کیلوگرم: مرتضی پاپی نیا (طلا)

▪ ۵۲ کیلوگرم: علی خانی (طلا)

▪ ۵۷ کیلوگرم: غلامحسین محسنی (نقره)

▪ ۶۲ کیلوگرم: حسین تورانیان (طلا)

▪ ۶۸ کیلوگرم: محمد بناء (طلا)

▪ ۷۴ کیلوگرم: موسی طباطبایی (طلا)

▪ ۸۲ کیلوگرم: مرحوم فریدون بهنام پور (طلا)

▪ ۹۰ کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: حسام الدین جعفری (نقره)

▪ ۱۰۰+ کیلوگرم: داود ایوب (طلا)

ـ مربیان ایران: رحیم علی آبادی، محمد پذیرایی و علی اللهیاری

ـ رده بندی تیمی: ۱- ایران، ۲- هند، ۳- ژاپن

● دومین دوره - ۱۹۸۷، بمبئی (هند) / (۲ مدال طلا، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز)

▪ ۴۸ کیلوگرم: محسن طاهری (نقره)

▪ ۵۲ کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

▪ ۵۷ کیلوگرم: سعید عینی (چهارم)

▪ ۶۲ کیلوگرم: کشتی گیر اعزام نشد.

▪ ۶۸ کیلوگرم: حمید رحیمی (نقره)

▪ ۷۴ کیلوگرم: موسی طباطبایی (نقره)

▪ ۸۲ کیلوگرم: ناصر خلیلی (برنز)

▪ ۹۰ کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: سید محمد نادری (طلا)

▪ ۱۰۰+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (-)

ـ مربی: علی اللهیاری

ـ رده بندی تیمی: ۱- ژاپن، ۲- ایران، ۳- هند

● سومین دوره - ۱۹۸۹، اورائی (ژاپن) / (یک مدال طلا، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز)

▪ ۴۸ کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

▪ ۵۲ کیلوگرم: عبدالکریم کاکاحاجی (نقره)

▪ ۵۷ کیلوگرم: محمد صلحی (-)

▪ ۶۲ کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (نقره)

▪ ۶۸ کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (برنز)

▪ ۷۴ کیلوگرم: موسی طباطبایی (چهارم)

▪ ۸۲ کیلوگرم: ناصر خلیلی (پنجم)

▪ ۹۰ کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم:علیرضا لرستانی (طلا)

ـ مربیان: رحیم علی آبادی، علی اللهیاری

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- ژاپن، ۳- ایران

● چهارمین دوره - ۱۹۹۱، تهران (ایران) / (۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره)

▪ ۴۸ کیلوگرم: رضا سیم خواه (طلا)

▪ ۵۲ کیلوگرم: مجید جهاندیده (ششم)

▪ ۵۷ کیلوگرم: محمد رضا خانپناه (پنجم)

▪ ۶۲ کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (طلا)

▪ ۶۸ کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

▪ ۷۴ کیلوگرم: احد جوان صالح (نقره)

▪ ۸۲ کیلوگرم: مهدی مرادی گنجی (چهارم)

▪ ۹۰ کیلوگرم: جابر عباس زاده (نقره)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: احمد اولاد اعظمی (چهارم)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

ـ مربیان: رحیم علی آبادی، علی اللهیاری، محمد پذیرایی و حشمت الله کهندل

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- ایران، ۳- ژاپن، ۴- چین

● پنجمین دوره - ۱۹۹۲، تهران (ایران) / (۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ مدال برنز)

▪ ۴۸ کیلوگرم: جواد رجبی (پنجم)

▪ ۵۲ کیلوگرم: مجید جهاندیده (برنز)

▪ ۵۷ کیلوگرم: حمید صمدی (برنز)

▪ ۶۲ کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

▪ ۶۸ کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

▪ ۷۴ کیلوگرم: احد جوان صالح (طلا)

▪ ۸۲ کیلوگرم: علی خوش طینت (نقره)

▪ ۹۰ کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: جابر عباس زاده (برنز)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: عبدالله عزیزی (چهارم)

ـ مربیان: رحیم علی آبادی، حشمت الله کهندل و یعقوب جوان صالح

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- ایران، ۳- چین

● ششمین دوره - ۱۹۹۳، توکیو (ژاپن) / (یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز)

▪ ۴۸ کیلوگرم: رضا سیم خواه (ششم)

▪ ۵۲ کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

▪ ۵۷ کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (چهارم)

▪ ۶۲ کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

▪ ۶۸ کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (نقره)

▪ ۷۴ کیلوگرم: احد جوان صالح (برنز)

▪ ۸۲ کیلوگرم: محمد شربیانی (پنجم)

▪ ۹۰ کیلوگرم: حسن بابک (ششم)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: جابر عباس زاده (-)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: عبدالله عزیزی (برنز)

ـ مربیان: محمد دلیریان و بهرام مشتاقی

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- ایران، ۳- ژاپن

● هفتمین دوره - ۱۹۹۵، مانیل (فیلیپین) / (یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز)

▪ ۴۸ کیلوگرم: مسلم شیرزاد (پنجم)

▪ ۵۲ کیلوگرم: حمید صمدی (ششم)

▪ ۵۷ کیلوگرم: محسن نادری خادم (هشتم)

▪ ۶۲ کیلوگرم: احد پازاج (برنز)

▪ ۶۸ کیلوگرم: بابک کریم زاده (هشتم)

▪ ۷۴ کیلوگرم: سید مجید موسوی (نقره)

▪ ۸۲ کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

▪ ۹۰ کیلوگرم: پیمان بی آزار (هفتم)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: محمد ایوب نامداری (نقره)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

ـ مربیان: هاشم قنبری، عبدالکریم کاکاحاجی و جعفر دمیرچی

ـ رده بندی تیمی: ۱- قزاقستان، ۲- کره جنوبی، ۳- ایران

● هشتمین دوره - ۱۹۹۶، شائوشین (چین) / (یک مدال نقره)

▪ ۴۸ کیلوگرم: مسلم شیرزاد (ششم)

▪ ۵۲ کیلوگرم: حمید صمدی (-)

▪ ۵۷ کیلوگرم: محمد نصیری (چهارم)

▪ ۶۲ کیلوگرم: احد پازاج (نقره)

▪ ۶۸ کیلوگرم: سجاد شهبازی (-)

▪ ۷۴ کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (پنجم)

▪ ۸۲ کیلوگرم: محمد نیکو نهاد حسینی (مدال نقره - به علت دوپینگ، ضمن از دست دادن مدال با محرومیت مواجد شد.)

▪ ۹۰ کیلوگرم: بهروز جمشیدی (ششم)

▪ ۱۰۰ کیلوگرم: ایوب نامداری (مدال نقره - بع علت دوپینگ، ضمن از دست دادن مدال با محرومیت مواجه شد.)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: جابر عباس زاده (پنجم)

ـ مربیان: مهدی هوریا، یعقوب جوان صالح و مصطفی کبابی.

ـ رده بندی تیمی: ۱- قزاقستان، ۲- کره جنوبی، ۳- چین، ایران درجای هشتم قرار گرفت.

● نهمین دوره - ۱۹۹۷، تهران (ایران) / (چهار مدال برنز)

▪ ۵۴ کیلوگرم: بهمن طیبی (چهارم)

▪ ۵۸ کیلوگرم: مهدی نصیری (برنز)

▪ ۶۳ کیلوگرم: احد پازاج (-)

▪ ۶۹ کیلوگرم: سجاد شهبازی (پنجم)

▪ ۷۶ کیلوگرم: علی رسولی (پنجم)

▪ ۸۵ کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

▪ ۹۷ کیلوگرم: داریوش قلاوند (برنز)

▪ ۱۲۵ کیلوگرم: مهدی سبزعلی (برنز)

ـ مربیان: رشید محمد زاده، موسی طباطبایی و یعقوب جوان صالح

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- قزاقستان، ۳- ایران، ۴- ازبکستان

● دهمین دوره - ۱۹۹۹، تاشکند (ازبکستان) / (یک مدال نقره و دو مدال برنز)

▪ ۵۴ کیلوگرم: محسن سوریان (هشتم)

▪ ۵۸ کیلوگرم: علی اشکانی (پنجم)

▪ ۶۳ کیلوگرم: حمید طاهرزاده (ششم)

▪ ۶۹ کیلوگرم: مجید رمضانی (چهارم)

▪ ۷۶ کیلوگرم: حسن مرعشیان (پنجم)

▪ ۸۵ کیلوگرم: محمد نیکو نهاد حسینی (برنز)

▪ ۹۷ کیلوگرم: مهدی شربیانی (برنز)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

ـ رده بندی تیمی: ۱- ازبکستان، ۲- کره جنوبی، ۳- قزاقستان، ۴- چین، ۵- ایران

● یازدهمین دوره - ۲۰۰۰، سئول (کره جنوبی) / (یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز)

▪ ۵۴ کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

▪ ۵۸ کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

▪ ۶۳ کیلوگرم: حمید طاهرزاده (-)

▪ ۶۹ کیلوگرم: پرویز زیدوند (نقره)

▪ ۷۶ کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

▪ ۸۵ کیلوگرم: محمد نیکونهاد حسینی (-)

▪ ۹۷ کیلوگرم: رسول جزینی (برنز)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

ـ رده بندی تیمی: ۱- کره جنوبی، ۲- ایران، ۳- ازبکستان

● دوازدهمین دوره - ۲۰۰۱ ، اولان باتور (مغولستان) / (۴ مدال طلا،۳ مدال نقره )

▪ ۵۴ کیلوگرم: حسن رنگرز (نقره)

▪ ۵۸ کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

▪ ۶۳ کیلوگرم: محمد نصیری (طلا)

▪ ۶۹ کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

▪ ۷۶ کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (نقره)

▪ ۸۵ کیلوگرم: علی نیکخو (-)

▪ ۹۷ کیلوگرم: رسول جزینی (نقره)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا غریبی (طلا)

ـ رده بندی تیمی: ۱- ایران، ۲- ازبکستان، ۳- قزاقستان.

● سیزدهمین دوره - ۲۰۰۳ ، دهلی نو (هند) / (یک مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز)

▪ ۵۵کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

▪ ۶۰ کیلوگرم: علی اشکانی (نقره)

▪ ۶۶کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

▪ ۷۴ کیلوگرم: محسن پودنکی (-)

▪ ۸۴ کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

▪ ۹۷ کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (نقره)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا غریبی (برنز)

ـ ۱-ایران ، ۲-قزاقستان ، ۳-کره جنوبی

● چهاردهمین دوره - ۲۰۰۴ ، آلماتی (قزاقستان) / (۲ مدال برنز)

▪ ۵۵کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

▪ ۶۰ کیلوگرم: حمید باوفا (-)

▪ ۶۶کیلوگرم: حمید ریحانی (-)

▪ ۷۴ کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (-)

▪ ۸۴ کیلوگرم: روح اله میکاییلی (-)

▪ ۹۷ کیلوگرم: احسان کریمی فر (-)

▪ ۱۳۰ کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

● پانزدهمین دوره - ۲۰۰۵، ووهان (چین) / (یک مدال طلا و ۲ مدال برنز)

▪ ۵۵ کیلوگرم: حمید بنی تمیم (-)

▪ ۶۰ کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

▪ ۶۶ کیلوگرم: مهدی توکلی (-)

▪ ۷۴ کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (-)

▪ ۸۴ کیلوگرم: مجید رمضانی (-)

▪ ۹۶ کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (برنز)

▪۱۲۰ کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

● شانزدهمین دوره - ۲۰۰۶، آلماتی (قزاقستان) / (یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز)

▪ ۵۵ کیلوگرم: حمید بنی تمیم (برنز)

▪ ۶۶ کیلوگرم: مهدی توکلی (پنجم)

▪ ۷۴ کیلوگرم: داوود عابدین زاده (طلا)

▪ ۸۴ کیلوگرم: قاسم رضایی (برنز)

▪ ۹۶ کیلوگرم: رضا فرخی زاده (پنجم)

▪ ۱۲۰ کیلوگرم: سجاد برزی (نقره)

● بیستمین دوره - ۲۰۰۷، بیشکک (قرقیزستان) / (۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز)

▪ ۵۵ کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

▪ ۶۰ کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

▪ ۶۶ کیلوگرم: علی محمدی (برنز)

▪ ۷۴ کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (برنز)

▪ ۸۴ کیلوگرم: سامان طهماسبی(طلا)

▪ ۹۶ کیلوگرم: قاسم رضایی (طلا)

▪ ۱۲۰ کیلوگرم: مهدی شربیانی (نقره)