مشت زنی ایران در بازی های آسیایی

پس از حضور مشت زنان ایرانی در بازیهای المپیک ۱۹۴۸ لندن, یک تیم ۹ نفره از ایران در سومین دوره بازی های آسیایی در سال ۱۹۵۸ در توکیو ژاپن شرکت نمود و حاصل اولین حضور ایران ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز بود تیم ایران را ایزار ایلخا نوف, کاریت کوچار, صادق علی اکبر زاده, حسن پاک اندام, وارزیک قازاریان, سورن پیرجانیان, امیر یاوری, لئون خاچاطوریان و اکبر خوجینی تشکیل می دادند

پس از حضور مشت زنان ایرانی در بازیهای المپیک ۱۹۴۸ لندن، یک تیم ۹ نفره از ایران در سومین دوره بازی های آسیایی در سال ۱۹۵۸ در توکیو ژاپن شرکت نمود و حاصل اولین حضور ایران ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز بود. تیم ایران را ایزار ایلخا نوف، کاریت کوچار، صادق علی اکبر زاده، حسن پاک اندام، وارزیک قازاریان، سورن پیرجانیان، امیر یاوری، لئون خاچاطوریان و اکبر خوجینی تشکیل می دادند.

● نتایج مشت زنان ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸

▪ وزن اول (۵۱ کیلو):

ایزارایلخانوف (مدال برنز)

▪ وزن پنجم (۶۳/۵ کیلو):

وارزیک قازاریان (مدال نقره)

▪ وزن ششم (۶۷ کیلو):

سورن پیر جانیان (مدال نقره)

▪ وزن هفتم (۷۱ کیلو):

امیر یاوری (مدال برنز)

▪ وزن هشتم:

لئون خاچاطوریان (مدال نقره)

▪ وزن نهم:

اکبر خوجینی (مدال برنز)

با این نتایج تیم ایران در مکان چهارم آسیا قرار گرفت.

در بازیهای ۱۹۶۲ جاکارتا ایران حضور نداشت. چهار سال بعد در بازیهای آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تیم مشت زنی ایران متشکل از: ویلهلم یونانی، ناصر آقایی، التفات طالبی، روبرت آتون، ایرج سلامی کهن، امیر دلال، آلوش عباسی وحسین فتحیان پور به ۴ مدال برنز دست یافت.

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۶۶

▪ ۵۷ کیلوگرم:

ناصر آقایی (مدال برنز)

▪ ۶۰ کیلوگرم:

التفات طالبی (مدال برنز)

▪ ۸۱ کیلوگرم:

آلوش عباسی (مدال برنز)

▪ ۸۱+ کیلوگرم:

حسین فتحیان پور (مدال برنز)

در بازیهای آسیایی ۱۹۷۰ تیم مشت زنی ایران شامل حسن ملک لو، سید عمران خاتمی، دامون بابایی، محمد ساروخانی و غلامحسین پاک منش به یک مدال نقره و دو مدال برنز دست یافت.

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۰

▪ ۷۱ کیلو:

محمد ساروخانی (مدال برنز)

▪ ۷۵ کیلو:

غلامحسین پاک منش (مدال برنز)

▪ ۸۱+ کیلو:

سید عمران خاتمی (مدال نقره)

بازیهای آسیایی تهران اوج درخشش مشت زنی ایران بود در این دوره تیم ایران صاحب ۱۰ مدال شد.(۳ طلا، ۲ نقره و۴ برنز)

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴

▪ ۴۸ کیلوگرم:

عبدالرضا انصاری (مدال نقره)

▪ ۵۴ کیلوگرم:

هاملت میناسیان (مدال برنز)

▪ ۵۷ کیلوگرم:

جبار فعلی (مدال نقره)

▪ ۶۰ کیلوگرم:

حسین مدار دوست (مدال برنز)

▪ ۶۳/۵ کیلوگرم:

فرشید انتقامی (مدال برنز)

▪ ۶۷ کیلوگرم:

احمد پور افتخاری (مدال برنز)

▪ ۷۱ کیلوگرم:

شریف دلارام (مدال طلا)

▪ ۷۵ کیلوگرم:

وارتکس پارسانیان (مدال برنز)

▪ ۸۱ کیلوگرم:

ماسیس هامبارسو نیان (مدال طلا)

▪ ۸۱+ کیلوگرم:

عبد الرضا انداوه (مدال طلا)

تیم ایران پس از کره جنوبی به مقام دوم آسیا رسید.

در بازیهای آسیایی ۱۹۷۸ به علت شرایط نامناسب سیایی ایران دربازیهای آسیایی شرکت نکرد، چهار سال بعد در بازیهای سال ۱۹۸۲ در دهلی نو هر چند ورزش ایران در چهار رشته حضور داشت ولی مشت زنی در میان آنها نبود. در بازیهای ۱۹۸۶ هم تیم مشت زنی ایران به رقابت ها اعزام نشد. پس از ۱۶ سال غیبت بالاخره بوکسورهای ایرانی توانستند در بازیهای آسیایی ۱۹۹۰ پکن شرکت نمایند که این حضور برای ایران یک مدال نقره و دو نشان برنز به همراه داشت.

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۹۰

▪ وزن ۷۵ کیلوگرم:

سیامک ورزیده (مدال برنز)

▪ وزن ۸۱ کیلوگرم:

علی اصغر کاظمی (مدال نقره)

▪ وزن ۹۱+ کیلوگزم:

ایرج کیارستمی (مدال برنز)

در بازیهای ۱۹۹۴ هیروشیما پس از ۲۰ سال ایران صاحب مدال طلا در مشت زنی گردید و ایوب پور تقی فرشچی به این مهم دست یافت. ایران در مجموع یک طلا، یک نقره و ۲ برنز به دست آورد و در جایگاه ششم آسیا قرارگرفت.

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۹۴

▪ ۶۷ کیلوگرم:

انوشیروان نوریان (مدال برنز)

▪ ۸۱ کیلوگرم:

ایوب پور تقی فرشچی (مدال طلا)

▪ ۹۱ کیلوگرم:

بهمن عزیز پور (مدال برنز)

▪ ۹۱+ کیلوگرم:

محمد رضا صمدی (مدال نقره)

چهار سال بعد در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک، دوباره مشت زنی ایران دچار نزول شد و تنها به دو مدال (۱ نقره و ۱ برنز) دست یافت.

● مدال آوران تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۹۸

▪ ۹۱ کیلوگرم:

روح الله حسینی(مدال برنز)

▪ ۹۱+ کیلوگرم:

محمد رضا صمدی(مدال نقره)

متأسفانه مشت زنی ایران دچار نزول بسیار شدیدی گردید به طوریکه در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان به هیچ مدالی دست نیافت.

● مدال آوران تیم ایران در بازی های آسیایی ۲۰۰۶

▪ ۶۹ کیلوگرم:

محمد ستارپور (مدال برنز)

▪ ۸۱ کیلوگرم:

مهدی قربانی (مدال برنز)

▪ ۹۱ کیلوگرم:

علی مظاهری (مدال طلا)

▪ ۹۱+ کیلوگرم:

جاسم دلاوری (مدال برنز)