علم سانشو

بعضی از مردم به غلط تصور می‌کنند که رشته سان شو یک رشته رزمی مجزا از سبک‌های دیگر است اما در واقع سان شو مبارزه ورشو است که یک مجموعه کامل از تکنیک‌ها و قواعدی است که می‌تواند مهارت‌ها و هنر یک رزمی‌کار را در رینگ مورد امتحان قرار دهد.