گردهمایی بزرگ پیشكسوتان والیبال

دیدن چند نسل یك رشته ورزشی و حضور صمیمانه آنها در كنار هم و آن هم در روز عید سعید فطر بعد از پایان یك ماه روزه داری صحنه های جالب و به یادماندنی زیادی برجا گذاشت كه وصفش بسیار سخت است.