آسیب شناسی خشونت در فوتبال ایران؛ فحش و پرخاشگری به جای بازی زیبا و پرگل

در بین فعالیتهای گوناگون ورزشی که درسراسر دنیا انجام می شود، بی تردید ورزش فوتبال پرطرفدارترین،پربیننده ترین و پرمشارکت ترین فعالیت ورزشی است و گسترش روز افزون آن سبب شده مرزهای جغرافیایی، نژادی، قومی، سیاسی و عقیدتی را درنوردد.