دستمزد داوران جام جهانی 2018

دستمزد داوران جام جهانی 2018 | فیفا دستمزد داورهای جام جهانی 2018 روسیه را مشخص کرد. داوران در این رقابتها 57 هزار و پانصد یورو دریافت می کنند. در این مقاله آمار دستمزد داوران جام جهانی دو دوره گذشته نیز ذکر شده است.

فیفا دستمزد داوران حاضر در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه را مشخص کرد که بر این اساس داوران حاضر در این رقابت ها هر کدام 57 هزار و پانصد یورو دریافت می کنند.
فیفا به داوران جام جهانی 2018 خود که در سطح اول هستند مثل فلیکس بریچ، جونیت چاکر و پیتانا برای حضور در تورنمنت مبلغ 57 هزار و پانصد یورو خواهد پرداخت.
کمیته برگزاری جام جهانی 2018 در ازای قضاوت هر بازی 2500 یورو برای داور وسط در نظر گرفته است. داور های کمک هم به ازای حضور در تورنمنت جام جهانی 20 هزار یورو و حق الزحمه شرکت در هر بازی هزار و ششصد یورو دریافت خواهند کرد.
در جام جهانی 2018 روسیه داوران حرفه ای کشور ما هم حضور دارند و به قضاوت خواهند پرداخت.
منصوری ، فغانی و سخندان تیم داوری کشورمان در رقابت های جام جهانی روسیه هستند.

همچنین قابل ذکر است که در جام جهانی 2014، 40 هزار و در جام جهانی 2010، 28 هزار پانصد یورو بابت حضور در تورنمنت برای داوران در نظر گرفته شده بود.