چشم و هم چشمی جوانان در نمایش تجدد

بسیاری از جوانان داشتن سگ و گربه های پشمالو را یك كلاس و تجدد می دانند و برای نشان دادن آنها هر روز دقایقی با حیوانشان به بیرون می آیند در صورتی كه نمی دانند بسیاری از بیماری ها به واسطه همین بیرون آمدن حیوان خانگی به وجود می آید شاید زیاد صحیح نباشد كه این موضوع را بسط دهیم و همه آنهایی را كه به نگهداری حیوان رو می آورند را دارای چنین عقیده و اعتقادی بنامیم

نگهداری‌ از حیوانات‌ برای‌ بسیاری‌ از انسان‌ها امروزه‌ به‌ امری‌ ضروری‌ و اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌ شده‌ است‌. اغلب‌ انسان‌هایی‌ كه‌ به‌ نگهداری‌ و مراقبت‌ از حیوانات‌ می‌پردازد از شرایط‌ روحی‌ و روانی‌ خاصی‌ برخوردارند و می‌توان‌ گفت‌ خلق‌ و خویی‌ متفاوت‌ از دیگران‌ دارند.

یكی‌ از مهمترین‌ عواملی‌ كه‌ باعث‌ چنین‌ اتفاقی‌ در این‌ افراد می‌شود كه‌ گاه‌ حیوانات‌ را از بچه‌های‌ خود بیشتر دوست‌ دارند، غلبه‌ حس‌ تنهایی‌ در وجود آنهاست‌. این‌ موضوع‌ بهانه‌یی‌ بود تا به‌ اتفاق‌ علی‌ حشمت‌ روانشناس‌ به‌ بررسی‌ علل‌ نگهداری‌ حیوانات‌ در منازل‌ بپردازیم‌.

گریز از تنهایی‌، شاید این‌ اولین‌ و آخرین‌ گزینه‌یی‌ باشد كه‌ در ذهن‌ من‌ و بسیاری‌ دیگر در خصوص‌ علت‌ نگهداری‌ حیوان‌ از سوی‌ افراد شكل‌ می‌گیرد. شما با من‌ هم‌ نظرید؟

بطور كلی‌ هنوز بسیاری‌ از علل‌ نگهداری‌ حیوانات‌ در خانواده‌ها مشخص و معلوم‌ نیست‌. اما نمی‌توان‌ تنها به‌ همین‌ علت‌ بسنده‌ كرد. آنچه‌ مسلم‌ است‌ اینكه‌ اكثر خانواده‌ها برای‌ گریز از نوعی‌ تنهایی‌ به‌ نگهداری‌ حیوان‌ رو می‌آورند. در بسیاری‌ از خانواده‌ها این‌ حیوانات‌ از بچه‌ هم‌ دوست‌داشتنی‌تر و عزیزترند.

البته‌ چنین‌ خانواده‌هایی‌ كه‌ حیوان‌ نگهداری‌ می‌كنند اغلب‌ فرزندی‌ ندارند. بطوری‌ كه‌ امروزه‌ این‌ روند علاقه‌ به‌ نگهداری‌ حیوان‌ در كشورهایی‌ كه‌ مردم‌ تمایلی‌ به‌ ازدواج‌ كردن‌ ندارند، روبه‌ افزایش‌ است‌. مثل‌ كشورهایی‌ چون‌ سوئد و تایلند. در كشورهایی‌ هم‌ كه‌ جمعیت‌ جوان‌ كمتری‌ دارند و بافت‌ پیر دارند مثل‌ ژاپن‌ هم‌، چنین‌ علاقه‌یی‌ به‌ حیوانات‌ وجود دارد.

به‌ تنهایی‌ اشاره‌ كردید، آیا این‌ احساس‌ تنهایی‌ در خانه‌ و خانواده‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ كشش‌ به‌ سمت‌ حیوان‌ ترغیب‌ می‌كند؟

بیشتر مردم‌ در تصورات‌ خود بر این‌ باورند كه‌ تنهایی‌ یك‌ نوع‌ بیشتر وجود ندارد و آن‌ هم‌ در صورتی‌ است‌ كه‌ عزیزی‌ پیرامون‌ شما نباشد. حال‌ می‌خواهد او زنده‌ نباشد یا از روز اول‌ این‌ عزیز فرد را ترك‌ كرده‌ و فرد مجبور بوده‌ تك‌ و تنها زندگی‌ كند و بزرگ‌ شود. اما به‌ نظرم‌ این‌ طرز تعریف‌ و تفكر كه‌ متاسفانه‌ طرز تفكر بسیاری‌ از مردم‌ هم‌ هست‌ ناقص است‌.

از نظر علم‌ روانشناسی‌ تنهایی‌ گوشه‌ و زوایای‌ بسیار دارد. اما چون‌ تا به‌ حال‌ انسان‌ها به‌ این‌ فكر نكرده‌اند كه‌ نوع‌ دیگر تنهایی‌ هم‌ امكان‌ دارد، به‌ آن‌ پی‌ نبرده‌اند. یكی‌ از شایع‌ترین‌ انواع‌ تنهایی‌ شكلی‌ است‌ كه‌ در آن‌ خانواده‌یی‌ توانایی‌ فرزند داشتن‌ ندارد. بنابراین‌ خانواده‌ محروم‌ از فرزند برای‌ نجات‌ از این‌ تنهایی‌ چند راه‌ پیش‌ روی‌ خود می‌گذارند.

یعنی‌ به‌ دنبال‌ فرزندخوانده‌ نمی‌روند؟

مسلم‌ است‌ كه‌ چنین‌ چیزی‌ یعنی‌ گرایش‌ به‌ حیوان‌ و نگهداری‌ آن‌ در مراحل‌ بعدی‌ انجام‌ می‌شود. اقدامات‌ درمانی‌ و كودكی‌ را به‌ فرزندی‌ قبول‌ كردن‌ در درجه‌ اول‌ قرار دارد. اما به‌ هر حال‌ وقتی‌ هم‌ تصمیم‌ به‌ نگهداری‌ حیوان‌ می‌گیرند، تمامی‌ توجهات‌ خود را به‌ او مبذول‌ می‌دارند، نگهداری‌ حیوانات‌ در منازل‌ یكی‌ از فراگیرترین‌ متدهای‌ حل‌ معضل‌ تنهایی‌ به‌ حساب‌ می‌آید.

بسیاری‌ از مردم‌ در هر كشوری‌ به‌ این‌ مساله‌ روی‌ می‌آورند تا بلكه‌ گوشه‌یی‌ از تنهایی‌ خود را پوشش‌ دهند. در واقع‌ این‌ افراد جایی‌ برای‌ ابراز محبت‌ ندارند و به‌ این‌ طریق‌ سعی‌ می‌كنند مشكل‌ را برطرف‌ كنند.

اما این‌ موضوع‌ در كشور ما بسیار كمرنگ‌ است‌ و خانواده‌ها برای‌ رفع‌ مشكل‌ نداشتن‌ فرزند كمتر چنین‌ كاری‌ می‌كنند.

دو دلیل‌ شاید در جامعه‌ ما باعث‌ این‌ موضوع‌ است‌. عامل‌ اصلی‌ اعتقادات‌ مذهبی‌ ماست‌ كه‌ در خانواده‌های‌ ما بخاطر پایبندی‌ به‌ دین‌ چنین‌ كاری‌ حتی‌ به‌ ذهن‌ افراد هم‌ وارد نمی‌شود و دوم‌ ترس‌ از بیماری‌ و آلوده‌ شدن‌ محیط‌ زندگی‌ است‌ كه‌ باعث‌ می‌شود نگهداری‌ حیوان‌ در كشور ما نزد خانواده‌ها فرضیه‌یی‌ مطرود باشد.

نگهداری‌ حیوان‌ خانگی‌ در كشور ما روز به‌ روز در حال‌ رشد است‌. دلیل‌ این‌ موضع‌ چیست‌؟

اگر دقت‌ كرده‌ باشید اكثر كسانی‌ كه‌ حیوان‌ نگهداری‌ می‌كنند جوانانی‌ هستند كه‌ بیشتر از آنچه‌ ماهیت‌ اصلی‌ نگهداری‌ و ارتباط‌ با حیوان‌ است‌، نمایش‌ دادن‌ حیوان‌ و نشان‌ دادن‌ تجدد و یك‌ كلاس‌ فرهنگی‌ مدنظر آنهاست‌.

متاسفانه‌ بسیاری‌ داشتن‌ سگ‌ و گربه‌های‌ پشمالو را یك‌ كلاس‌ و تجدد می‌دانند و برای‌ نشان‌ دادن‌ آنها هر روز دقایقی‌ با حیوانشان‌ به‌ بیرون‌ می‌آیند. در صورتی‌ كه‌ نمی‌دانند بسیاری‌ از بیماری‌ها به‌ واسطه‌ همین‌ بیرون‌ آمدن‌ حیوان‌ خانگی‌ به‌ وجود می‌آید. شاید زیاد صحیح‌ نباشد كه‌ این‌ موضوع‌ را بسط‌ دهیم‌ و همه‌ آنهایی‌ را كه‌ به‌ نگهداری‌ حیوان‌ رو می‌آورند را دارای‌ چنین‌ عقیده‌ و اعتقادی‌ بنامیم‌.

اما متاسفانه‌ همانطور كه‌ گفتم‌ تعداد بسیاری‌ از جوانان‌ ما بی‌آنكه‌ حداقل‌ اطلاعاتی‌ از نگهداری‌ یك‌ حیوان‌، مشكلات‌ و بیماری‌های‌ حیوان‌ و شناخت‌ شخصیتی‌ حیوان‌ داشته‌ باشند مبادرت‌ به‌ این‌ كار می‌كنند. این‌ چشم‌ و هم‌ چشمی‌ به‌ وجود آمده‌ در بین‌ جوانان‌ آنقدر پیش‌ رفته‌ كه‌ حتی‌ من‌ چند نفری‌ را هم‌ می‌شناسم‌ كه‌ گربه‌های‌ خیابانی‌ را با هدف‌ نگهداری‌ به‌ خانه‌ می‌آورند و با یك‌ بار شستن‌ آن‌ حیوان‌ و شانه‌ كردن‌ موهایش‌ فكر می‌كنند دارای‌ كلاس‌ و متجدد شده‌اند.

از نگهداری‌ سگ‌ و گربه‌ حرف‌ زدید، در صورتی‌ كه‌ در كشور ما بیشتر از سگ‌ و گربه‌ گرایش‌ به‌ انواع‌ پرندگان‌ بیشتر است‌.

بله‌، این‌ موضوع‌ نیز بخاطر همان‌ پایبندی‌ به‌ اعتقادات‌ مذهبی‌ ما صورت‌ گرفته‌ چرا كه‌ در دین‌ ما سگ‌ حیوانی‌ نجس‌ است‌. بنابراین‌ مردم‌ ما كمتر از پرندگان‌ به‌ این‌ دو حیوان‌ بها می‌دهند. یكی‌ از عوامل‌ مهم‌ كه‌ این‌ موضوع‌ را سبب‌ می‌شود، حس‌ هنرمندی‌ و علاقه‌ به‌ هنر ایرانیان‌ است‌ كه‌ از جثه‌ زیبا و صدای‌ خوش‌ بعضی‌ پرندگان‌ لذت‌ می‌برند.

البته‌ در میان‌ پرندگان‌ هم‌ علاقه‌ به‌ قناری‌ و كبوتر در كشور ما بیشتر است‌.