باغ های زیبای شیراز میزبان مسافران نوروزی فیلم

باغ های زیبای شیراز میزبان مسافران نوروزی است

باغ جهان نما با قدمت 900 ساله و در ختان قدیمی این باغ با هنر منبت کاری جان دوباره ای گرفتند.

باغ ارم باقدمت 950 ساله از زمان سلجوقیان به واسطه وجود 900 گونه گیاهی به باغ گیاهشناسی معروف شده است.

باغ عفیف آباد قدیمی ترین باغ شیراز است که در قسمت پایین آن بزرگترین موزه اسلح شناسی خاورمیانه قرار دارد.

باغ دلگشا در جوار بارگاه شیخ اجل سعدی شیرازی قرار دارد که دشتی از درختان نارنج جلوه گری می کند

باغ نارنجستان در بافت تاریخی شیراز قرار دارد.

شیراز با داشتن باغ هایی همچون جنت، نظر و تخت طاووس به شهر گل و بلبل مشهور شده است.

ویدئو های مربوط به این مقاله

خبرگزاری صدا و سیما