«#خوزستان_آب_ندارد» فقط برای مسوولان نیست

تصمیم های غلط و البته استانی برخی از مسوولان سوغاتی جز بحران آب برای این نداشته است. همه این مسائل را من و شما می دانیم اما این باعث نمی شود چون آنها اشتباه کرده اند؛ ما نقش خود را فراموش کنیم.

آب کم داریم. این را تقریبا همه می دانیم. هم ما مردم هم مسوولان کشور. در مورد مسوولان زیاد گفته و نوشته شده است. سوءمدیریت آنها در سال های گذشته باعث شده است امروز تبدیل به سرزمینی کم آب شویم. نمونه بارزش همین خوزستان؛ سرزمین پرآبی که امروز مشکل آب دارد. تصمیم های غلط و البته استانی برخی از مسوولان سوغاتی جز بحران آب برای این نداشته است. همه این مسائل را من و شما می دانیم اما این باعث نمی شود چون آنها اشتباه کرده اند؛ ما نقش خود را فراموش کنیم. گاهی لازم است، هشتگ«#خوزستان_آب_ندارد» را برای خودمان بزنیم. در سبک زندگی ما رسم است که همه مشکلات را به گردن دیگری بیندازیم و تا آنجایی که می شود خود را از دایره تقصیر خارج کنیم. در بی آبی امروز ما هم کم تقصیر نداریم. همین دیروزی که بسیاری از ما حمام رفتیم و در زیر آب گرم، دوش گرفتیم به فکر مردم خرمشهر بودیم؟ وقتی دانه های الماس گونه آب در حال رفتن بود فکر کردیم برخی مردم در این کشور آب برای خوردن ندارند. هنوز هم که هنوز است برخی برای جارو کردن برگ های مانده در حیاط از آب استفاده می کنند. هنوز هم که هنوز است برخی برای بردن گردو غبار از تن خودروهای خود، دل به آب می بندند. موقع مسواک زدن؛ وضو گرفتن، دست و رو شستن و... به مردم خوزستان فکر می کنیم؟ آب خنکی که به صورت می زنیم برای برخی از مردم ایران، سراب است. بیاییم نقش خود را در مشکلات آبی کشور قبول و آن را اصلاح کنیم. وقتی در شبکه های مجازی در مورد بحران آب، هشتگ می زنیم؛ رفتار خود در مورد آب را هم مرور کنیم. ببینم ما با آب چه کرده ایم. به راحتی می شود با کمی صرفه جویی حداقل کمی بیشتر آب داشته باشیم. بسیاری از ما با پرمصرفی بزرگ شده ایم. بسیاری ازما فکر می کردیم آب برخلاف نفت همیشه هست؛ اصلا بسیاری از ما نسل عادت های غلط هستیم اما الان بهترین فرصت است تا نسل تازه ایران را درست مصرف کردن بزرگ کنیم. به نسل تازه ایران یاد بدهیم این سرزمین با بحران آب روبرو است. به آنها یاد بدهیم درست مصرف کنند تا تشنگی را تجربه نکنند. ما سهم خود را انجام بدهیم و امیدوار باشیم مسوولان هم بالاخره کار خود را درست انجام دهند. این بحران به قدری جدی است که حتی ذخیره کردن یک قطره آب هم می تواند برای آینده تاثیرگذار باشد. جنگ آب، یک شوخی نیست بیاییم در این جنگ بی سلاح نباشیم. بیاییم هوای آبی که قرآن آن را منشا همه موجودات دانسته است بدانیم.