چگونه شرایط ضمن عقد را در عقدنامه اضافه کنیم

ناگفته پیداست زنان پس از ازدواج از حقوقی به مراتب کمتر از شوهران خود برخوردارند در حالی که طلاق, حضانت فرزندان و حق مرد است, زن باید برای سفر به خارج از کشور, ادامه تحصیل و کار, رضایت شوهرش را کسب کند

ناگفته پیداست زنان پس از ازدواج از حقوقی به مراتب کمتر از شوهران خود برخوردارند. در حالی که طلاق، حضانت فرزندان و... حق مرد است، زن باید برای سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل و کار، رضایت شوهرش را کسب کند. اخیرا بسیاری از دختران جوان، به همراه شوهران آینده خود ضمن آن که اعتقاد دارند این قوانین ظالمانه است و باید تغییر کند، با نگرفتن مهریه، خواستار افزایش شروطی مثل حق طلاق، نصف شدن دارایی مشترک، حضانت، سفر، کار و... برای زن شده اند اما از آنجایی که جامعه و بسیاری از خانواده ها آمادگی روبه رو شدن با این تصمیم را ندارند، عملا به مشکلاتی برخورده اند. اطلاعاتی که در زیر آمده به همه کسانی که تصمیم گرفته اند مثل دو انسان برابر زندگی خود را شروع کنند کمک می کند مشکلات و مسائل احتمالی بعدی را حل کنند.

پس از اینکه دو طرف، دختر و پس در هنگام خوانده شدن خطبه و پس از آن اعلام می کنند که می خواهند شرایطی را به عقدنامه های خود بیفزایند، بسیاری از دفترخانه های ازدواج خود با عباراتی حقوقی، شروط را به نکاحنامه اضافه می کنند. اما گاهی یک بی دقتی یا نارسایی جمله در عقدنامه باعث می شود شرط کاملا از اثر بیفتد و دادگاهها آن را باطل یا بدون اثر بدانند. بنابراین لازم است برای اضافه کردن هر شرطی به عقدنامه، به دقت آنچه می خواهید را برای سردفتر تشریح کنید.

ممکن است سردفتری که به او مراجعه کنید اشکالاتی برای اضافه کردن شروط بتراشد یا شما را به دفتر اسناد رسمی حواله کند. به او یاد آوری کنید که کارش غیرقانونی است و شما می توانید از او به خاطر تخلفش شکایت کنید. همچنین بگویید اگر جای این شرطها در عقدنامه نیست پس چرا آن ۱۳ شرط در عقدنامه چاپ شده اند. و البته برای پرهیز از اینگونه مجادلات، آن هم در زمانی که پدر و مادر و بستگان در محضر حضور دارند و می خواهند کار هر چه زودتر تمام شود، چند روز پیش از زمان تعیین شده برای عقد به دفترخانه مراجعه کنید و شرایطتتان را به سردفتر اعلام کنید و مطمئن شوید او در کار شما مشکل تراشی نخواهد کرد. اگر با او به جایی نرسیدید به یک دفترخانه دیگر مراجعه کنید. در زیر، جملات استاندارد برای دو شرط مهم یعنی داشتن حق طلاق ،حق حضانت فرزندان و تعیین تکلیف دارایی مشترک آمده است. همچنین برای حق سفر، ادامه تحصیل و کار، کافی است از سردفتر بخواهید این حقوق را به شرایط ضمن عقد شما بیفزاید:.

.-زوج به زوجه وکالت با حق توکیل غیر می دهد که خود را مطلقه سازد؛ با حق تعیین داور، تعیین تکلیف مهریه و سایر امور با مراجعه به مراجع صالحه

دقت کنید اگر در عقدنامه فقط آمده باشد که زوجه حق طلاق دارد (یا جملاتی شبیه به این)، این شرط هیچ قابلیت اجرایی نخواهد داشت چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد بلکه یک "ایقاع" مختص به شوهر است. یعنی حق یکطرفه مرد برای اینکه طلاق بدهد و اوست که فقط می تواند به کس دیگر مثلا همسر خود وکالت بدهد که از طرف او این ایقاع را انجام دهد.

.-در صورت طلاق، الویت در حضانت فرزندان با مادر خواهد بود

.-دارایی به دست آمده توسط هر یک از زوجین پس از ازدواج به منزله دارایی مشترک محسوب و در هنگام طلاق، نصف خواهد شد

توصیه ما به شما این است که برای اینکه در یک شرایط برابر، مانند دو انسان برابر ازدواج کنید، با گرفتن این حقوق، دیگر مهریه نگیرید.

اگر بدون افزدودن شرطی به عقدنامه ازدواج کرده اید و حالا می خواهید شرط یا شروطی را اضافه کنید، باید به همراه همسرتان و با در دست داشتن شناسنامه ها و عقدنامه به یک دفتر اسناد رسمی (و نه دفتر ازدواج) مراجعه کنید.. در آنجا سندی جداگانه برای شروط شما تنظیم خواهد شد که معمولا سند وکالت است که به موجب آن شوهر شما به شما برای طلاق یا سایر امور وکالت می دهد.

شادی صدر