مهارت های مقابله با استرس

هنگامی كه كتابی تحت عنوان «مهارت های شاد زیستن» * به همراه روش های عملی مقابله با استرس در جلوی رویم قرار گرفت با توجه به استرسی كه در شرایط خاصی برایم اتفاق افتاده بود نظرم را به خود جلب كرد كه شاید خواندن این كتاب بتواند كمك كننده باشد. تصمیم به خواندن آن گرفتم. این كتاب در درجه اول شناخت بسیار خوبی از علائم استرس، منابع استرس، میزان استرس، راهكارهای شناختی و عملی مقابله با آن در اختیار خواننده قرار می دهد، كتاب دارای چند تست برای شناخت خود و در پی انجام آن تفسیر و سپس شیوه های كنار آمدن در صورت تشخیص وجود مشكل است.چكیده ای از مباحث آن را با هم مرور می كنیم .