تکنولوژی و خیانت | مشکلات دنیای مجازی و شرایط زندگی مدرن

با ورود به عصر ارتباطات همه چیز دگرگون شده است. از تعدد روابط در اثر برقراری ارتباط در هر مکان و زمانی به کمک اینترنت و فضای مجازی تا عدم تعهد مرد و زن به هم و از هم پاشیدگی خانواده ها. در عصر ارتباطات شاهد انفجار غرایز بشری هستیم. از حرص و آز بگیر تا هفت گناه نابخشوده کتاب مقدس، اما آیا انسان عصر قبل از تکنولوژی خیانت نمی کرد؟ دروغ نمی گفت؟ چرا به طور حتم. اما مسلما نه با چنین کیفیتی، در عصر جدید برای رهایی و نجات چه باید کرد؟ به کدام ریسمان باید چنگ زد؟!

قلبش تند و تند می زد. دستانش می لرزید، موبایل امید نامزدش را برداشته بود. امید خواب بود روی کاناپه و دهانش هم نیم متر باز مانده بود. دیشب گوشیش زنگ خورده بود! نمی دانست نسترن ظریف کیست ولی به روی خودش نیاورده بود میدانست که امیر یک مرگیش هست. سرد بود و برای هر چیزی بهانه میگرفت . چند شبی بود مادر و پدرش سفر رفته بودند. امید را دعوت کرده بود برای ناهار . بعد از ناهار که خوابش برد گوشیش روی میز بود. با دستهای لرزان گوشی را برداشت. تلگرامش قفل بود. بازهم قلبش از خشم و اندوه لرزید ، چرا باید قفل باشد! اگر ریگی به کفش امید نبود!
اما اس ام اس ها باز بود. نسترن ظریف را چک کرد.
عزیزم، کجایی من دم حرمم. منتظرتم بیا.
تو هواپیمام نسترن زیبا، حس می کنم شدم مادام بواری ! اصن یه وضعیه.
آره . اونشب که با هم علف زدیم کلی چسبید. چتی با هم!
امید: میدونی تو باید به خانواده ات یه روز خیلی چیزا رو بفهمونی، اما همین که زندگیت رو آوردی تهران و از مشهد کندی خودش خیلی خوبه.
میدونی تو یه زن مستقل و آزادی. غمگین نباش عزیزم. جان دلم. رو من حساب کن نسترن. هر چند می دونم که با سعید هم خونه ای اما کاری داشتی بهم بگو. البته می دونم که تو زندگی همباشی رو انتخاب کردی. میدونی آدمایی مثل ما باید سبک زندگی روابط آزاد رو داشته باشند. تو که ازدواجو امتحان کردی میدونی که نمی تونی. اینجور سبک زندگی مثل ژان پل سارتر و سیمون دوبوار مناسب روشنفکرایی مثل ماست، روابط آزاد.

سرش به دوران افتاده بود و ضربان قلبش رفته بود بالا. فشارش هم افتاده بود پایین! چند هفته قبل با هم حسابی دعوا کرده بودند یک جورهایی که تا پای جدایی هم رفتند ولی سیما دلش طاقت نمی آورد. سه سال با هم عقد و نامزد بودند و در این سه سال امید هر کار که سیما گفته بود کرده بود. از همان حیاط دانشگاه کوفتی شروع شد! کاش هیچ زمان این پسر را نمی دید. همان دو سه هفته پیش می گفت می خواهد برود امام رضا، که دلش شفا بگیرد که دوباره بتواند به رابطه و زندگیشان برگردد! پس این طور با این زنیکه پا شده رفته مشهد! و امام رضا!! حس می کرد دارد دیوانه می شود! میخواست آرام کند خودش را ولی نمی توانست. یک اس ام اس جدید آمد، امید کجایی عزیزم؟ توی راهم. ستاره شیخی! این یکی را می شناخت هم کلاسی امید بود با هم فلسفه می خواندند خیر سرشان! این را می دانست و می دانست که یک تیک و تاک هایی هم می زنند مثلا خاطرش بود که دختره را یکبار تا قزوین که خانه اش باشد رسانده بود!
ستاره...
دوستت دارم.
ستاره شیخی: تو همیشه عزیز دل من میمونی!
جلوی رعشه ی دستانش را نمی توانست بگیرد! حالت تهوع گرفته بود!
آن روز توی بوفه خیلی زیبا شده بودی. موهای لَخت و قشنگت ریخته بود توی صورتت عزیزم. باید حتما این را می گفتم.
سیما رفت توی دستشویی و آورد بالا! اما با این حال باز هم ادامه داد . یک نام دیگر هم آشنا بود. زهرا، می شناختش، توی حیاط دانشکده دیده بودش، دکتری می خواند و شوهر داشت و دو بچه! جوان بود گرچه همسن های سیما ، سی سالش بود و دو پسر داشت.
زهرا: میام خونه ات،...
بعد از کلاس، پاساژ دم در خونه.
سیما تنها دیوارِ دستشویی را گرفته بود که با سر زمین نخورد! سعی میکرد به خودش مسلط شود! یعنی تا این حد امید را نشناخته بود! سه سال کم نبود. تلو تلو خوران رفت سمت آشپزخانه. چایی ریخت. رفت نزدیک کاناپه، امید هنوز خواب بود. محکم سینی را کوبید روی میز. امید پرید از خواب.
این چه وضعشه! قلبم ریخت.
سیما در دلش گفت وقیح و بلند فریاد کشید خانم نسترن، خانم ستاره، خانم زهرا ! اینها کی هستند؟ باز هم هست یا من کم شمردم!
رنگ امید پرید اما به روی خودش نیاورد، اینها مال خیلی وقته پیش است، همان زمان که تو قهر کرده بودی و ما یک ماهی با هم نبودیم.
این شد دلیل؟
ببین ما قبلا در موردش صحبت کردیم. اینها در مورد گذشته است. من فرق کرده ام. من برگشتم. حوصله جر و بحث هم ندارم. اصلا تو به چی حقی رفتی سر گوشی من ! چی را می خواستی کشف کنی؟ خیالت راحت شد؟ هم خودتو ناراحت کردی و هم حالا دعوا راه انداختی. بسه دیگه . واقعا بس کن. دنبال قاتل بروسلی می گردی توی گوشی من.
سیما لبهایش سفید شده و فشارش افتاده بود پایین. پاشد لباسش را پوشید. کلاس زبان داشت.
بلند شو، بلند شو برویم تا من تکلیفم را با تو روشن کنم.
چه تکلیفی! هان! چه تکلیفی؟! تکلیفش اینه که من برگشتم. الان هم پیش تو هستم و اینها مال گذشته است. بس کن جان مادرت. ما یکماه دیگه عروسیمونه.
سیما: نمیخوام! من مرد هوسباز و هوسرانی مثله تو رو نمیخوام حالا پاشو بریم.
من هیچ جا نمی آم. تو هم هیچ جا نمیری. با اون کلاس زبان مسخره ات. صد ساله داری میری کلاس زبان.
امید با شورت مامان دوز و زیر پیرهنی نشسته بود رو مبل. سیما به شدت عصبانی بود. بلند شد که برود، امید هم بلند شد که جلویش را بگیرد. بازوی سیما را گرفت و محکم روی مبل پرتابش کرد ولی سیما برخاست که دوباره برود. چایی ها هنوز روی میز بودند و هنوز داغ. امید فریاد می کشید که چرا نمیفهمی، چرا نمیفهمی که همه چیز بین من و آنها تمام شده و در همین حین یکی از چایی ها را براشت و خالی کرد روی سرش! سیما گیج و ویج شد چون چایی ها هنوز داغ بودند! کله و پیشانی امید قرمز شده بود و تفاله های چایی هم روی سر و گردن و سینه اش ریخته بود. دستش هم چند روز قبل حین بازی فوتبال شکسته بود و تا آرنج توی گچ بود. امید تقریبا شبیه دیوانه های زنجیری شده بود! دید که قدرت عکس العمل از سیما گرفته شده اما به این قناعت نکرد. چاقوی میوه خوری را از روی میز برداشت و رفت سمت پنجره. فریاد میزد چی کار کنم از دست تو؟ بزنم رگمو؟! می زنم به خدا می زنم. سیما حسابی دست و پایش را گم کرده بود. رفت سمت امید سعی کرد کارد میوه خوری را از دستش بکشد بیرون و یک لحظه هم به فکرش نرسید که امید حتی با آن دست سالمش هم نمی توانست رگ دست دیگرش را بزند که تا آرنج توی گچ است! بالاخره کارد را از چنگش در آورد. دستمال کاغذی آورد و سر و صورت امید را پاک کرد رفت یک پمادی چیزی آورد و با آن سر و پیشانی متورم و سرخ شده امید را مرهم گذاشت. دیگر نمی دانست که چه کند. اما هر چه خشم و اندوه بود جای خودش را داده بود به دلسوزی و عطوفت ! امید دستهای سیما را در دست گرفته بود و می بوسید. دوستت دارم به خدای احد و واحد دوستت دارم. خم شد و پاهای سیما را بوسید. گریه می کرد و طلب بخشش. سیما هم گریه اش گرفته بود اصلا وضعی شده بود عجیب و غریب و سیما نمی دانست چه خاکی بر سرش بریزد تنها وقتی به خودش آمد که دید دارد گریه می کند! نمی دانست چه خاکی بر سرش بریزد یک ماه دیگر عروسیش بود نمیتوانست همه چیز را به بزند آنهم بعد از سه سال به پدر و مادرش چه بگوید ! بگوید بعد از سه سال باید جدا شوم! فکر می کرد دیگر جوان هم نیست، سی و دوسالش بود! بدون امید چه می کرد!
گوشی امید روی میز رو ویبره بود و هیچکدام حواسشان به گوشی نبود. گوشی زنگ می خورد. روی صفحه گوش نام نسترن ظریف به چشم می خورد....

خیلی از محاسبات در روابط مدرن دگرگون شده است! اینترنت بخش مهمی از زندگی مردمان امروزی را اشغال کرده است و حد و حدود روابط از خیلی جهات تغییر کرده است. انسانها می توانند در زمان و مکان متفاوتی باشند اما همزمان با دیگری در فضای مجازی ارتباط بر قرار کنند. البته این مسئله هم مزایای خودش دارد و هم معایبی که نمی توان از آن چشم پوشی کرد می توان اینترنت را به یک چاقو تشبیه کرد، هم می برد هم می کشد هم در یک عمل جراحی نجات بخش است. اما این ما انسان ها هستیم که با تمنیات بی نهایت و بی حد خود مرزهای هر چیزی را در می نوریدم. در دنیای کنونی به غیر از تغییر شکل زندگی به خاطر و جود پدیده تکنولوژی با انواع و اقسام روابط روبرو می شویم. روابطی خارج از ازدواج، پیش از ازدواج ، در حین ازدواج و بعد از ازدواج! در داستان کوتاهی که اینجا خواندیم زنان متفاوتی را می بینیم که با یک مرد رابطه دارند، هر کدام از آنها زندگی متفاوتی دارند اما با همه اینها با استفاده از اینترنت رابطه ای با مردی برقرار کردند که خودش در یک رابطه قرار دارد و می خواهد ازدواج کند! دختری که دانشجو است، ستاره شیخی، می داند جوان همکلاسی اش نامزد دارد اما همچنان با اینترنت با او چت می کند واز چرب زبانی های مرد لذت می برد. زنی شوهر دار و تحصیل کرده که دو بچه دارد و با لحنی وقیحانه با پسر مجرد چت می کند! و زنی مطلقه به نام نسترن که در انواع و اقسام روابط آزاد و بی حد و حصرش اسیر و گرفتار است. بر تمام این مسائل معضل اعتیاد در بین جوانان به انواع مواد روان گردانی همچون علف هم قوزی است بالای قوز. این همه آسیب های اجتماعی است بر پیکره ی خانواده و باید که بتوانیم جوابها و راهکارهایی برای چنین آسیبهای اجتماعی بیابیم، چرا که اگر به واقع نفهمیم چه شده است و چه باید کرد با جامعه ای به شدت مصیبت زده روبرو خواهیم شد. جامعه ای پر از هول و اضطراب و عدم آرامش.


گفتنی است، در عصر حاضر چگونگی برقراری ارتباط مناسب و پایدار یکی از ابتدایی ترین نیاز افراد است، چرا که در بسیاری از موارد افراد تنها به دلیل فرا نگرفتن چگونگی ارتباط موثر روابط خود را به راحتی از دست می دهند. به طور کلی باید در نظر داشت که دلایل بروز خیانت را از نگاه روانشناختی می توان به سه گروه اصلی تقسیم بندی کرد که این موارد شامل خیانت ذهنی، خیانت فیزیکی و خیانت محیطی است.

خیانت ذهنی چیست؟

زوجین به هنگام برقراری ارتباط شخص سومی که در ذهن دارند، را جایگزین شریک زندگی خود می کنند که البته در برخی از موارد این تنها یک تصور ذهنی است و شخص وجود خارجی ندارد، باید یادآور شد که این مورد نیز خود نوعی خیانت به حساب می آید، چرا که خیانت ذهنی اساس خیانت فیزیکی است، اما خیانت فیزیکی در بیشتر موارد باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود که این مهم بیشتر در سایه مشاهده ماهواره یا استفاده نامناسب از شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد. هر چند در این مجال باید یادآور شد که کم رنگ شدن احساس عاطفه در افراد نیز خود نقش تعیین کننده ای در افزایش خیانت دارد. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که افزایش تنوع طلبی در میان افراد خود عامل دیگری برای رواج خیانت است.
همچنین در این میان نباید از نقش خودنمایی نیز غافل شد، چرا که برخی از افراد تنها به دلیل مورد توجه قرار گرفتن میل به برقراری روابط خارج از روابط فرازناشویی روی می آورند. طبق آمار موجود امروزه آمار طلاق در جامعه هنوز بالاست. لازم به ذکر است، هرگاه مرد یا زن روابط خارج از خانواده داشته باشند، به طور حتم دیگر برای شریک زندگی خود حوصله و انرژی کافی را ندارند که این مهم خود می تواند باعث برهم خوردن روابط زناشویی شود و اینکه زمینه ای برای بروز خیانت در طرف مقابل می شود.
شایان ذکر است، برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که ماهواره تاثیر بسزایی در افزایش خیانت در جامعه داشته است، اما باید متذکر شد که نمی توان تماشای ماهواره را دلیلی تاثیرگذار در خیانت دانست، چرا که در مقابل باید توجه داشت که چه افرادی از ماهواره استفاده می کنند که میل به خیانت یا برقراری روابط آزاد در آنها افزایش می یابد که در پاسخ به این سوال می توان گفت که در بیشتر موارد نوجوانان یا جوانان تنهابه علت نبود هیچ محدودیتی در تماشای فیلم ها و سریال ها می توانند از برخی از برنامه های ماهواره الگوبرداری نامناسبی داشته باشند، چرا که در جامعه ما هیچ محدودیت سنی برای تماشای برنامه های تلویزیونی وجود ندارد که این خود می تواند آفت بزرگی برای تربیت فرزندان محسوب شود.

بررسی راهکارهای مقابله

آنچه مسلم است، زمانی که به افراد خیانت می شود، آنها به دنبال راهکار مناسبی برای تسکین دردهای خود هستند که البته در برخی از موارد بنا به دلایل مختلف خود نیز برای حل مشکلات موجود به راهی اشتباه قدم می گذارند. از این رو شاید بهترین راه برای تصمیم گیری مناسب در ارتباط با چگونگی برخورد با خیانت مراجعه به روانشناس باشد که البته این مهم در میان افراد کم و به ندرت صورت می گیرد، چرا که در بیشتر موارد می توان تنها با استفاده از راهکارهای ارائه شده از سوی مشاوره خانواده یا ریش سفیدان فامیل مشکلات میان زوجین به راحتی حل شود، به گونه ای که میزان احتمال بروز خیانت نیز به طرز قابل توجه ای کاهش یابد، چرا که علت اصلی خیانت در حل نکردن مشکلات موجود در میان افراد است، مشکلاتی که شاید در ظاهر از اهمیت چندانی نیز برخوردار نباشد.

بی اعتمادی میان زوجین

از طرف دیگر باید خاطرنشان کرد که نمی توان این تصور را داشت، خیانت می تواند تکرارپذیر باشد، چرا که در صورت ترمیم مناسب رابطه و پی بردن به اشتباه می توان این انتظار را داشت که خیانت دیگر تکرار نشود، اما بسیاری از افراد به صراحت اعلام می کنند که فردی که خیانت کرده دوباره نیز این کار را تکرار خواهد کرد که بیان این مساله خود می تواند دلیلی برای انجام دوباره خیانت باشد، چرا که قبح آن به راحتی از میان رفته است. در سایه آن نیز دیگر اعتمادی میان زوجین وجود ندارد که نبود اعتماد میان طرفین خود فصل پایانی هر رابطه ای به حساب می آید.
از این رو بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که می توان حل مشکلات موجود در روابط زوجین به راحتی این انتظار را داشت که دیگر خیانت تکرار نشود، اما مقابله یا تهدید کردن نمی تواند مانعی برای خیانت دوباره شود، بلکه در مقابل فرد را کارآزموده تر از گذشته می کند، به گونه ای که با احتیاط و جدیت بیشتری به خیانت دوباره روی می آورد. از این رو باید در نظر داشت که چگونگی برخورد با خیانت نیز می تواند در ادامه داشتن و قطع کامل آن بسیار تاثیرگذار باشد. پر واضح است که برای جلوگیری از خیانت باید اقدام به واکسیناسیون رفتاری کرد، به این معنا که برای جلوگیری از خیانت باید در ابتدا ریشه یابی علل خیانت را انجام دهیم. وفاداری، پاکدامنی، تامین نیازهای طرفین و مواردی از این دست می تواند ضامن سلامت رابطه زوجین باشد. به عبارت ساده تر زمانی که افراد از رابطه خود رضایت کامل یا حتی نسبی را داشته باشند و به این مهم نیز دست یابند که طرف مقابل با تمام توان خود اقدام به برطرف کردن نیازهای او می کند، به طور حتم کمتر به خیانت حتی فکر می کنند.

بررسی ویژگی های متعدد

همان گونه که می دانیم، خیانت دارای ویژگی های متعدد است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به طور حتم باید در نظر داشت که خیانت تنها جنسی نیست، بلکه می تواند شامل خیانت عاطفی و حتی کلامی نیز باشد. همچنین خیانت در اکثر موارد به صورت پنهانی صورت می گیرد، چرا که اگر علنی شود، دیگر خیانت به حساب نمی آید. بدیهی است، در بیشتر موارد خیانت دارای عمر کوتاهی است و کمتر با خیانت بلند مدت مواجه می شویم. درضمن بر خلاف تصور عامه مردم کمتر به خاطر مسائل مادی صورت می گیرد، بلکه در مقابل بیشتر جنبه روانی یا عاطفی دارد.

بی توجهی همسران

طبق بررسی های به عمل آمده مهم ترین دلیل خیانت مردان بی توجهی از سوی همسران خود است، چرا که در بیشتر موارد با گذشت زمان یا حتی به دنیا آمدن فرزند شاهد بی توجهی یا کم توجهی زنان نسبت به مردان هستیم، به گونه ای که زن تمام زمان خود را تنها صرف کودک می کند و در این میان دیگر از همسر خود غفلت می کند و بر این باور است که تنها وظیفه او پس از به دنیا آمدن فرزند رسیدگی به امور او است. در حالی که این خود در بسیاری از موارد باعث می شود تا مرد برای تامین نیازهای روحی و روانی خود به سمت شخص دیگری روی بیاورد.
از سوی دیگر باید یادآور شد که سرزنش های بیش از اندازه، توجه به خانواده خود و وقت گذرانی بیش از اندازه با دوستان می تواند در زمره دیگر دلایل خیانت مردان قرار بگیرد، چرا که مردان نیاز به مرکز توجه بودن همسران خود دارند. البته در این فرصت باید یادآور شد که این موارد نیز باید به صورت دو طرفه رعایت شود، به این معنی که که مردان نیز مکلف به توجه کردن و رفع نیازهای زنان هستند. در شرایط کنونی شاهد رواج خیانت در میان زنان نیز هستیم، اتفاقی که شاید در سال های نه چندان دور هرگز شاهد آن نبودیم. به طور کلی باید در نظر داشت که مهم ترین انگیزه خیانت در زنان انتقام جویی است، چرا که در برخی از موارد تعداد معدودی از مشاوران خانواده راهکار مناسب برای خیانت را مقابله به مثل کردن می دانند.
این در حالی است که این خود می تواند با تبعات منفی بسیاری همراه باشد، چرا که خیانت کردن می تواند باعث از بین رفتن کانون خانواده و ارزش های حاکم بر آن باشد. به طور حتم تنها قربانیان خیانت فرزندان زوجین خواهند بود. برای مثال فرزندی که شاهد خیانت پدر و مادر خود است، به طور حتم در زندگی خود با مشکلات جدی همراه خواهد بود. از سوی دیگر پسرانی که در دوران کودکی با خیانت والدین مواجه می شوند، دیگر اطمینان به رابطه زناشویی ندارند یا اینکه در بیشتر اوقات به دنبال انتقام جویی هستند که این موارد باعث می شود تا این افراد نتوانند از زندگی عادی بهره مند شوند.
در پایان باید یادآور شد که خیانت در بیشتر موارد منجر به پایان یافتن زندگی زناشویی می شود، چرا که هیچ گاه زن یا مرد نمی توانند این مهم را پذیرا باشند که همسر خود با شخص دیگری باشد. هر چند در این میان برخی از زنان تنها به دلیل نداشتن پشتوانه مالی یا عاطفی مناسب و همچنین به خاطر حفظ آبرو و یا به خطر نیفتادن آینده فرزندان خود به جدایی روی نمی آورند، اما این مهم هیچ گاه نمی تواند به معنی قبول شرایط موجود باشد، چرا که برخی از زنان در بعضی از مواقع بنا به شرایطی که دارند، مجبور به قبول شرایط خود هستند که این مهم می تواند زمینه ساز بروز طلاق عاطفی در میان زوجین شود. از این رو شاید بهتر است، قوانین موجود خانواده مورد بازنگری یا اصلاح قرار بگیرد، چرا که در شرایط موجود جامعه ازدواج مجدد مرد به دلایل وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه خود می تواند باعث ایجاد عدم توازن در روابط شود.