چگونه با فرزندان خود درباره عوارض مصرف مواد سخن بگوییم

نوجوانان دوره دبیرستان تفکر انتزاعی و واقع بینانه ای به زندگی دارند آن ها بیشتر دوست دارند در مورد آینده شان تصمیم گرفته و با دیگران در این خصوص صحبت یا مشورت کنند از این رو نوجوانی برای والدین فرصت خوبی است که با فرزندان خود گفت وگو کرده و مشورت های لازم را به آن ها ارائه دهند

نوجوانی مرحله ای بحرانی است و اگر کودک به سلامتی از این مرحله عبور کند، آینده مطمئن تری برای خود رقم خواهد زد. این در حالی است که متاسفانه جامعه با گسترش روزافزون وسوسه های خانمان برانداز از جمله مواد مخدر صنعتی و سنتی مواجه است و بدون شک نوجوانان، یکی از مهم ترین جوامع هدف این پدیده شوم هستند.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان در این رابطه اظهار می کند: بیان آثار و عوارض کوتاه مدت و درازمدت مصرف مواد اعتیادآور، گفت وگو درباره آینده افسانه ها، خرافات، باورها و نگرش های غلط پیرامون آثار مثبت مصرف مواد و افزایش مهارت های فردی فرزندان از جمله اعتمادبه نفس و عزت نفس از جمله مواردی است که تا حد زیادی جلوی گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر را می گیرد.

گلنساء آقامحمدی با تاکید بر این که هر پدر و مادری باید با والدین دوستان فرزندان خود آشنا شوند و در ارائه آموزش ها همکاری مشترک داشته باشند، ادامه می دهد: باید به فرزندان مان یاد بدهیم که ویژگی های بدن خود و مزایای ورزش را بشناسند و مسئول سلامتی و تندرستی خود باشند. همچنین آن ها باید نه گفتن را بلد باشند، عوامل خطرآفرین را با کمک والدین بررسی و شناسایی کنند و در خصوص دلایل ابتلا به بیماری هایی از جمله ایدز آگاهی داشته باشند.

این مسئول در ادامه، در رابطه با کودکان در سنین ابتدایی می گوید: در این سن کودکان دستورات و قوانین را دوست دارند و مشتاق تجربه کردن هستند. همچنین روابط با هم سن و سال گسترش می یابد و کودکان پا به دنیای رنگی تر و بزرگ تری می گذارند. از این رو والدین باید ضمن الگو بودن، اوقاتی را به گذراندن با کودکان خود اختصاص دهند و با آن ها به اماکن تفریحی بروند؛ در واقع یکی از مهم ترین مباحثی که والدین باید در رابطه با آن با کودکان شان صحبت کنند، اطلاعات مقدماتی و پایه درباره طرز کار بدن، توجه به سلامتی کامل و دوری از آسیب رساندن به بدن است.

وی می افزاید: آشنایی با پزشکان و داروسازان برای سوال کودکان از داروهای مجاز و غیر مجاز، آشنایی با عوارض و پیامدهای مصرف سیگار بر جسم و ایجاد نگرش منفی نسبت به آن، تشخیص شرایط خطرناک و دوری از مواد ناشناخته و تاکید بر افزایش مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران موضوعاتی هستند که والدین باید مد نظر قرار دهند. علاوه بر این، کودکان در دوره ابتدایی باید فرصت مناسبی برای ارتباط با مربیان فرهنگی داشته باشند و نحوه دوست یابی سالم را آموزش ببینند.

آقامحمدی همچنین دوره تحصیلی راهنمایی را نیز مصادف با دوره بلوغ عنوان کرده و تصریح می کند: در این سن نوجوان نه کودک است و نه بزرگسال و در مرز این دو مرحله قرار دارد. علاوه بر این، بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی و نو جویی نوجوانان ریشه در هویت جویی آن ها دارد و ممکن است که فشارهای همتایان او را وادار کند که نقش های جدید را بیازماید. از این رو بیان اثرات و عوارض نامطلوب مصرف سیگار و قلیان و تبیین قوانین خانه، مدرسه و اجتماع نقش بسزایی در جلوگیری از مصرف مواد مخدر در دوره تحصیلی راهنمایی ایفا می کند.

وی خاطرنشان می کند: اگر والدین الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند و از مصرف هرگونه دخانیات پرهیز کنند، همچنین اگر محل هایی که فرزندشان به آن جا رفت و آمد می کند شناسایی کنند و به صورت غیر مستقیم روی آن ها نظارت داشته باشند تا حد زیادی جلوی انحراف کودکان خود را گرفته اند؛ در واقع والدین می توانند با دوستان قابل قبول فرزندانشان برنامه های تفریحی و مهمانی برگزار کنند و حتی در خصوص عوارض و پیامدهای مصرف مواد مخدر گفت وگوهای مشترک داشته باشند.