چگونه در جلوگیری از بحران کم آبی بکوشیم نقش رسانه ها در استفاده بهینه از منابع آب چیست

درحال حاضر نه تنها دو میلیارد نفر در جهان سوم از دسترسی به آب کافی و سالم محروم هستند, بلکه کمبود آب و مسائل و مشکلات ناشی از آن, زنگ خطر را برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده اند نیز به صدا درآورده است کارشناسان جهانی آب اعتقاد دارند ٤٠ کشور جهان که بیشتر آنها با حدود سرانه هفت لیتر آب در روز زندگی می کنند, بدون اینکه ابتدا بی آبی آنها جبران شود, هرگز قادر به خروج از محدوده فقر و رسیدن به توسعه پایدار نخواهند بود ساکنان این کشورها به طور باورنکردنی با ترکیبی از فقر و بی آبی می جنگند

آب باارزش ترین منبع طبیعی است که در جهان وجود دارد و حیات و ممات بشر، منوط به وجود آب است. البته دانستن این نکته ضروریست که وقتی از آب به عنوان مایه حیات، سخن به میان می آوریم، درواقع منظور آب شیرین است. بیش از سه چهارم یا ٧٠ درصد کره زمین را آب پوشانده است، اما ٩٧ درصد از این میزان، به صورت غیرقابل استفاده در اقیانوس ها موجود است و تنها سه درصد باقی مانده به صورت آب شیرین موجود است که سه چهارم آن هم در یخ های قطبی انباشته شده و از دسترس و استفاده انسان خارج است. به این ترتیب، کمتر از یک درصد کل آب های کره زمین که در دریاچه ها، رودخانه ها، نهرها یا در زیر سطح زمین جریان دارد، برای کاربری های مختلف قابل استفاده است. درمجموع، در هر زمان تنها یک ده هزارم درصد از کل آب های زمین به سادگی در دسترس انسان است (قنادی، ١٣٨٠). درحال حاضر نه تنها دو میلیارد نفر در جهان سوم از دسترسی به آب کافی و سالم محروم هستند، بلکه کمبود آب و مسائل و مشکلات ناشی از آن، زنگ خطر را برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده اند نیز به صدا درآورده است. کارشناسان جهانی آب اعتقاد دارند ٤٠ کشور جهان که بیشتر آنها با حدود سرانه هفت لیتر آب در روز زندگی می کنند، بدون اینکه ابتدا بی آبی آنها جبران شود، هرگز قادر به خروج از محدوده فقر و رسیدن به توسعه پایدار نخواهند بود. ساکنان این کشورها به طور باورنکردنی با ترکیبی از فقر و بی آبی می جنگند. مثلا رژیم اشغالگر قدس ٧٥ درصد آب مصرفی خود را از خارج از مرزهایش تأمین می کند و سال هاست موضوع آب از چالش های روابط اعراب و رژیم اشغالگر قدس است. ترکیه با کشورهای عراق و سوریه درباره آب دجله و فرات با چالش و بحث و گفت وگو مواجه هستند. در آفریقا، رود نیل از موضوعات مورد بحث مصر، سودان و اتیوپی است. در آسیا، هند با کشورهای پاکستان، بنگلادش بر سر رودخانه سند و گنگ درگیر است (آل یاسین، ١٣٨٤). سرزمین ما، ایران، نیز کشوری پهناور با اقلیمی خشک است که مردمان نواحی وسیعی از آن (نواحی شرقی، شمال شرقی، جنوب غربی، نواحی وسیعی از بخش مرکزی و سراسر مناطق جنوبی) همواره از کم آبی و در مواردی از بی آبی رنج برده و می برند. طبق پیش بینی سازمان ملل متحد، سهم سرانه آب در جهان با توجه به افزایش جمعیت، مصرف غیربهینه و عوامل زیست محیطی رو به کاهش است. برای مثال سهم سرانه مصرف ایران از آب در سال ٢٠٢٥ به ٨١٦ مترمکعب خواهد رسید و این در حالی است که این مقدار در سال ١٩٩٠، حدود ٣٠٢٥ و در سال ١٩٥٥، حدود ٦٢٠٣ مترمکعب بوده است.

موضوعاتی که مطرح شد، همه نشان از اهمیت و گستردگی ابعاد موضوع آب در جهان دارد، به گونه ای که کمبود آب نه تنها خود به تنهایی یکی از معضلات جوامع بشری است و شرایطی بحرانی را در بیشتر نقاط جهان به وجود آورده، بلکه می تواند محل مناقشه واقع شده و بحران های دیگر نظیر جنگ و جدل، تحریم و اعتراض، بحران سلامت و... را دامن بزند. با توجه به مواردی که ذکر شد، دور از ذهن نیست که موضوع کم آبی به عنوان بحرانی جهانی محل توجه و تأمل فراوان واقع شود.

استفاده از ظرفیت رسانه ها برای حل مشکلات و بحران ها، پیشینه ای طولانی دارد؛ اما در چند دهه اخیر و مقارن با ظهور و بروز انواع رسانه های نوین مبتنی بر وب، نظیر شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون خبرنگاری موبایلی، شهروندخبرنگاری و... این مهم از الزامات و ضرورت های فرایند مدیریت بحران برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، چگونگی استفاده از ظرفیت رسانه ها به گونه ای بهینه و مثمرثمر است که بتواند از یک سو مصرف کنندگان بخش های مختلف آب شیرین را به سمت صرفه جویی در مصرف آب سوق داده و از سویی دیگر زمینه ساز ایجاد طرح ها، اقدامات و ابتکاراتی درخصوص افزایش منابع تولید بیشتر آب شود.

نگاهی به وضعیت موجود رسانه ها در راستای عملکردشان نسبت به موضوع آب و مخاطره کمبود آن که احتمال و پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به بحران را دارد، نشان می دهد که متأسفانه رسانه ها در این بخش هنوز متوجه وخامت موضوع نبوده و به رسالت آموزشی و اطلاع رسانی خود در این زمینه، چنان که شایسته و بایسته است، عمل نکرده اند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که در بهار، تابستان و پاییز سال ١٣٩٣، به منظور تعیین چگونگی پوشش خبری اخبار شبکه های یک و ٥ درخصوص آب انجام شد، حاکی از آن است که تنها ١,٥ درصد از کل خبرهای شبکه های مورد بررسی، به موضوع آب اختصاص دارد و زمان حدود نیمی از این خبرها کمتر از ٣٠ ثانیه و بیشترین فراوانی پخش اخبار آب، مربوط به طرح های عمرانی و توسعه ای بوده و نه موضوعات مربوط به صرفه جویی و افزایش منابع تأمین آب (نصراللهی، توانا: ١٣٩٤).

با توجه به موارد طرح شده، می توان اذعان کرد از آنجایی که کمبود آب درحال حاضر از مخاطرات جدی ای است که کشور را تهدید می کند و هنوز به بحران تبدیل نشده، مهم ترین وظیفه رسانه ها در این مقطع، مداخله فعالانه در جهت جلوگیری از تبدیل مخاطره مذکور به بحران از طریق اتخاذ راهبردهای فعال و فوق فعال و نیز رویکرد تعاملی است. به این منظور یافتن علائم و عوامل هشداردهنده بحران، تجزیه و تحلیل آنها، برجسته سازی موضوع با بهره گیری از ظرفیت تمامی رسانه ها و بهره گیری از تکنیک تکرار، گوشزدکردن وظایف دستگاه های اجرائی به منظور آمادگی یا پیشگیری به واسطه مراجعه به مسئولان و متخصصان و طلب راهکارهای پیشگیری از وقوع بحران از آنها و همچنین ارائه الگوی مصرف بهینه به مخاطبان در بخش های مختلف (خانگی، صنعتی و کشاورزی) است.

منابع:

١- آل یاسین، احمد. (١٣٨٤). بحران آب. تهران: انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران

٢- قنادی، مجید. (١٣٨٠). سیمای جهانی بحران آب. مجله آب و محیط زیست، شماره ٤٥

٣- نصراللهی، اکبر و توانا، لادن (١٣٩٤). بررسی تطبیقی دیدگاه های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب در شبکه های یک و ٥ سیما (بهار، تابستان و پاییز ٩٣). فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیست ودوم، شماره ٢ (پیاپی ٨٢)، تابستان ١٣٩٤، ٨٧-١٠٦.

پروانه پیشنمازی