پایگاه اجتماعی و سیاسی زن

در اسلام، زنان چون مردان در مسائل اجتماعی، پایگاه و جایگاهی مناسب دارند و از حرکتهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی ممنوع نگردیدند؛ بلکه طبق تعالیم مسلّم قرآنی و حدیثی، مسئولیتهای اجتماعی بسیاری بطور یکسان متوجه مرد و زن است.

در اسلام، زنان چون مردان در مسائل اجتماعی، پایگاه و جایگاهی مناسب دارند و از حرکتهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی ممنوع نگردیدند؛ بلکه طبق تعالیم مسلّم قرآنی و حدیثی، مسئولیتهای اجتماعی بسیاری بطور یکسان متوجه مرد و زن است. البته تکلیف «جهاد» ابتدائی و جنگ تهاجمی از زنان برداشته شده است؛ البته تنها جهاد و نه مبارزات دیگر چون مبارزه دفاعی و یا بسیاری از مقدمات یا ملازمات و یا مؤخّرات جنگ و جهاد. و این رفع تکلیف، در جهت خدمت به زنان و کرامت ایشان است. قرآن می‏فرماید: «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیآء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن‏المنکر و یقیمون‏الصَّلوة و یؤتون‏الزَّکاة و یطیعون‏اللّه و رسوله اولئک سیرحمهم‏اللّه انّ‏اللّه عزیزٌحکیمٌ۱ مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی بر برخی ولایت (سرپرستی) دارند به معروف یکدیگر را امر می‏کنند و از منکر باز می‏دارند و نماز می‏گذارند و زکات می‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می‏برند، خدا اینان را رحمت خواهد کرد. خدا پیروزمند و حکیم است». در این فرموده خداوند، زنان چون مردان دارای مسئولیت بزرگ ولایت اجتماعی می‏باشند؛ از اینرو به هدایتگری و امر به معروف و بازدارندگی از زشتیها و ناهنجاریها در همه زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی می‏پردازند. با گستردگی مفهوم «منکر» و «معروف» در اسلام، گستره دخالتهای اجتماعی زن روشن می‏شود. بنابراین در همه عرصه‏هایی که مردان می‏توانند دخالت کنند، زنان نیز می‏توانند دخالت کنند مگر موارد استثنائی که تکلیف سنگینی آن از دوش زنان برداشته و متقابلاً تکالیف مهم دیگری جایگزین آن شده است و مسائل سیاسی و حکومتی در رأس هرم مسائل اجتماعی قرار دارد. از اینرو می‏نگریم که در صدر اسلام، زنان در مسائل سیاسی دخالت کردند و در صحنه حضوری روشن داشتند. پیامبر«ص» طبق دستور قرآن کریم، با زنان مستقلاً بیعت می‏کند و بر سر اصول و معیارهایی پیمان می‏بندد و بدینگونه این بدنه از جامعه اسلامی را با مسئولیتهای سیاسی ـ اجتماعی خویش آشنا می‏سازد: قرآن کریم: «یا ایّها النّبّی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اَن لا یُشرکْنَ باللّه شیئاً ولا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولا دهُنّ و لا یأتین ببهتانٍ یفترینه بین ایدیهّن و ارجلّهن ولا یعصینّک فی معروفٍ فبا یعهُنَّ و استغفر لهّن اللّه انّ اللّه غفورٌ رحیمٌ۲ ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ‏کس را با خدا شریک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بهتان نزنند و فرزندی را که از آنِ شوهرشان نیست به او نسبت ندهند و در کارهای‏نیک از تونافرمانی نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.» این آیه درباره بیعت و هم پیمانی زنان با نظام تازه تأسیس حکومت اسلامی در زمان پیامبر«ص» است و این جریان در روز فتح مکّه رخ داده است که چون پیامبر«ص» از بیعت با مردان فارغ شد، زنان نزد پیامبر آمدند و خواستند با او بیعت کنند. در این هنگام این آیه نازل شد و بر دخالت زنان در مسائل سیاسی صحّه گذاشت و شرائط هم‏پیمانی با پیامبر«ص» را برشمرد. درباره چگونگی این بیعت گفته‏اند که پیامبر«ص» با زنان، با گفتار وکلام، بیعت می‏کرد و یا اینکه دستور می‏داد ظرف آبی می‏آوردند و خود دست در ظرف فرو می‏برد، سپس زنان دست در ظرف می‏نهادند و بدینگونه پیمان بزرگ رابطه فرد و دولت تحقق می‏یافت و برخی نیز گفتند که بیعت با زنان در زمان پیامبر«ص» از روی لباس و پوشش بوده است.۳ در روز غدیر نیز در روایات آمده است که برای بیعت زنان با امام علی«ع»، ظرف آبی آوردند. همچنین زنان، در نهضت بزرگ اجتماعی ـ سیاسی هجرت نیز شرکت کردند و مهاجرت آنان چون مردان و بدون هیچ تفاوتی پذیرفته و در وحی شریف، بعنوان پدیده‏ای اصیل، مطرح شد. آنهم در دورانی که زنان از اکثریت حقوق خویش محروم بودند و حق دخالت در کوچکترین مسائل اجتماعی را نداشتند. قرآن کریم: «یا ایّهاالّذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنو هنّ اللّه اعلم بایما نهّن فان علمتموهُنّ مؤمنات فلاتر جعوهُنّ الی الکفّار...۴ ای معاد باوران، چون زنان مؤمنی که مهاجرت کرده‏اند به نزدتان آیند، بیازماییدشان. خدا به ایمانشان داناتر است، پس اگر دانستید که ایمان آورده‏اند، نزد کافران بازشان مگردانید...» امتحان زنان مهاجر به این علت بود که جدایی آنان از خانواده، بخاطر اختلافات خانوادگی یا ناخواهانی با همسرانشان نباشد. چنانکه در شأن نزول آیه در تفاسیر آمده است. امتحان بدینصورت بوده است که زنان مهاجر سوگند یاد می‏کردند که مهاجرتشان از ناخواهانی با همسران و دلزدگی از شهر و آبادی و دلدادگی به آبادیهای دیگر و یا مسائل دنیایی نباشد.۵ در نهضتهای اجتماعی دیگر نیز زنان می‏توانند مشارکت داشته باشند و جریانها و حرکتهای سالمی برای هدایت جامعه پدید آورند، و یا در نهضتهای اجتماعی شرکت جویند. نهضت عاشورا بهترین نمونه این مشارکت است و در دوران اخیر نیز نقش زنان در نهضت تنباکو است، و در زمان حاضر نقش آفرینی‏های حماسی زنان در انقلاب اسلامی روشن است. جز یکی دو مورد در همه مسئولیت‏های اجتماعی نیز زنان می‏توانند شرکت کنند. تنها در موضوع امامت است که وضعیت استثنایی دارد. البته صعود به مقام عصمت و ولایت، که جوهر اصلی نبوّت و امامت است در شأن زن نیز هست، و بعنوان نمونه، بانوی بزرگ حضرت فاطمه «ع» دارای این مقام است؛ لیکن رسالت و امامت اجتماعی که با دشواریهای طاقت‏فرسایی همچون جنگها و... همراه است، تکلیفی است که زن از آن معاف شده است. در مرجعیت تقلید نیز برخی، قیود مرد بودن را شرط نمی‏دانند در صورتیکه زن یا زنانی، شرائط کلی آن را دارا باشند. در آینده تاریخ و دوران ظهور حضرت مهدی «عج» نیز زنان نقش اجتماعی مهمی دارند و در انقلاب جهانی مهدوی«ع» مشارکت می‏کنند و نخبگانی از ایشان در کادرِ آن انقلاب قرار دارند: امام باقر«ع»: «...ویجیی‏ء واللّه ثلاثمأة و بضعة عشر رجلاً فیهم خمسون امرأة۶... به خدا سوگند سیصد و سیزده تن از مردان نزد او آیند، که با آنان پنجاه زن نیز هست...». این موضوع نقش اجتماعی زنان را در آینده می‏رساند، بویژه با توجه به اینکه هسته نخستین یاران امام موعود «ع»، از فهم و درک و دین باوری و دین‏شناسی ژرفی برخوردارند، و شخصیتهای ممتاز و استثنایی هستند و شرکت در این گروه، دانش و بینش و توان فکری و علمی و قدرت روحی ویژه‏ای را می‏طلبد: امام صادق«ع» ـ ابوبصیر: «جعلت فداک لیس علی الارض یومئذ مؤمن غیرهم (اصحاب المهدی)؟ قال: بلی ولکن هذه الّتی یخرج اللّه فیها القائم، و هم النّجباء و القضاة و الحکّام و الفقهاء فی‏الدّین۷... ابوبصیر گوید: به امام صادق«ع» گفتم: فدایت گردم در آن روزگار (روزگار ظهور) مؤمنانی جز یاران مهدی«ع» وجود ندارند؟ امام فرمود: آری مؤمنانی جز آنان هستند، لیکن آن گروه که با قائم «ع» هنگامی که قیام می‏کند کار می‏کنند نجیبان و قاضیان و حکم‏گزاران و فقیهان و دین‏شناسانی هستند...» براساس ضرورت آمادگی برای دوران ظهور دست کم در جامعه منتظرِ زنان پیش از ظهور باید در پهنه ژرف‏شناسی دین (تفقه و فقاهت) و درک درست از مدیریتهای اجتماعی و زمامداری، گام بگذارند و آمادگیها و تناسبهایی در این سطح در خویش پدید آورند، تا بتوانند در آن دگرگونی و انقلاب بزرگ جهانی شرکت کنند. در قضاوت زنان نیز انظار گونه گونی ارائه شده است و گرچه گروهی از فقها این منصب را برای زن روا نمی‏دانند، برخی این موضوع را اجماعی نیز پنداشتند؛ لیکن پاره‏ای از فقهای گذشته و زمان حاضر، قضاوت زن را مجاز می‏دانند. از گذشتگان چون مقدس اردبیلی که ایشان ممنوعیت کلّی قضاوت زن را درست نمی‏داند و اجماع را نیز منکر است. دلیل دیگر مخالفان، حدیث امام صادق «ع» است: امام صادق «ع» ـ ابی خدیجه: بعثنی ابوعبداللّه الی اصحابنا، فقال: قل لهم: ایّاکم اذا وقعت بینکم حضومة او تداری فی شی من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الی احد من هولاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّی قد جعلته علیکم قاضیا، و ایّاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السّلطان الجائر۸ ابی خدیجه می‏گوید: امام صادق «ع» مرا با این پیام نزد شیعیان فرستاد که: مبادا هنگام درگیریها یا اختلافهای مالی برای قضاوت نزد این قاضیان فاسد بروید، بلکه مردی را که حلال و حرام (احکام) ما را می‏شناسد میان خود تعیین کنید که من او را برای شما حاکم و قاضی قرار دادم و بپرهیزید از اینکه برای امر قضاوت به حاکم ظالم رجوع کنید». نزد برخی فقهاء، مسلّم نیست که این «رجل»، منظور جنس نرینه باشد؛ بلکه بسا منظور، فرد انسانی است که به این مرحله از درک و دریافت دینی رسیده باشد و در احادیث حلال و حرام و قوانین استنباط شده از آن، صاحب درایت و تشخیص باشد. بسیاری از تعبیرها یا خطابها که به جنس مذکر است، خطاب عام و به انسان متوجه است. خطابها بیشتر به مردان است، چون مردان در جامعه، حضور آشکارتر و روشنتری داشتند و به آنان بیشتر دسترسی بوده است. بنابراین در اینگونه احکام، جنسیّت شرط نیست؛ بلکه قضیه خارجیه است. از مجموع حدیث نیز این موضوع روشن می‏شود که بیشترین حسّاسیت و تاکید در کلام امام بر داوری حاکمان ظلم و قضاوت آنان است. در حدیث بر دو محور تاکید شده است: ۱) قاضی، اهل حق و مذهب عدل باشد. ۲) عالم و آگاه به مسائل قضاوت باشد. پس جهتگیری کلی حدیث، مراجعه به دادگاههای طاغوتی است. بنابراین دلائل قضاوت، شامل هر انسانی می‏شود که شرائط قضاوت را دارا باشد. علم، تقوا، دقت نظر و قدرت تصمیم‏گیری بدور از احساس و عواطف، شرط لازم است. و برخی فقهاء معتقدند که قضاوت زن، شرط خاص و دلیل مخصوصی نمی‏خواهد، در صورتیکه شرائط عمومی جواز قضاوت وجود داشته باشد. حدیث دیگری نیز علیه قضاوت زن مورد استدلال قرار گرفته است. و آن حدیثی است که شیخ حُرّ عاملی در «وسائل» بابی را برای آن تشکیل داده است با این عنوان: «باب انّ المرئه لاتولّی القضاء» و در ذیل این عنوان تنها یک حدیث آورده است بدینسان: پیامبر«ص»: «یا علیّ، لیس عَلَی المرئة جمعةُ... ولا تولّی القضاء۹... نماز جمعه بر زنان واجب نیست و قضاوت نیز برای ایشان روا نیست» فقهاء مزبور می‏گویند که به این حدیث در مورد نماز جمعه، عمل نکردند و آن را نپذیرفتند و نماز جمعه را بر زن و مرد، لازم دانستند. حال چگونه می‏شود که فرازی از حدیث پذیرفته نشود، و فراز دیگر آن مقبول باشد. بهر حال استدلال به این حدیث را نیز چندان واضح ندانسته‏اند. البته اظهارنظر درچنین موضوعاتی، ذوقی و بدون متد اجتهادی و به روش شعارگونه و سلیقه‏ای نباید باشد و بی‏شکّ، کاری کارشناسانه (فقیهانه) می‏خواهد. کسانی از فقهای معاصر در این زمینه تحقیقاتی عرضه کردند و قضاوت زن را بی‏اشکال دانستند. اما حتی اگر پس از بررسی‏های دقیق فقهی نیز به این نتیجه رسیدیم که زنان را از قضاوت در دادگاه، معاف کرده‏اند، نباید آن را توهین و کم‏داشت شأن زن دانست بلکه مسئولیت سختی است که از دوش ظریف او برداشته‏اند. قضاوت از جمله کارهای بسیار دشوار است. صحنه‏های دادگاهها، مجرمان و جانیان و نوع خلافکاریها، مدعیان، شاکیان و... از یک سو و از سوی دیگر نگرانیهای شدید الاهی و وجدانی در شناخت حق و حکم به عدل، و سرانجام حساب و کتابهای افرادی، که براستی اعماق وجود آدمی را می‏لرزاند. با توجه به این مسائل، قضاوت، کاری دشوار و خطر آفرین است. و در تعالیم ما دراین‏باره تعبیرهایی بسیار کوبنده روایت شده است، که هر کسی اندکی آنها را بنگرد برای او بسیار دشوار است در این میدان گام گذارد. اکنون تنها یک حدیث از امام صادق«ع» در این زمینه یادآوری می‏شود: «القضاة اربعة، ثلاثةٌ فی النّار و واحدٌ فی الجّنة: رجلٌ قَضی بجور و هو یعلم فهو فی النّار و رجلٌ قضی بجورٍ و هو لایعلم فهو فی النّار و رجلٌ قضی بحّقٍ و هو لایعلم فهو فی النّار و رجلٌ قضی بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّة۱۰ قاضیان چهار گروهند، سه گروه دوزخی و یک گروه بهشتیند: ۱ـ کسی که به ظلم قضاوت کند و می‏داند که قضاوتش ظالمانه است. ۲ـ کسی که به ظلم داوری کند و نمی‏داند که ظلم است. ۳ـ کسی که به حق، داوری کند و نداند که به عدل حکم داده است. این سه دوزخیند. ۴ـ کسی که به حق قضاوت کند و می‏داند که حق است، او بهشتی است». در احادیثی، قضاوت کار پیامبران شمرده شده است، و در سخنی از امام علی«ع»، و دشواری قضاوت را چون دشواری حکومت بر جامعه شمرده است: «کودکانی نوشته‏هایشان را به داوری نزد امام علی«ع» بردند، تا بهترین را مشخص کند. امام«ع» فرمود: «اما انّها حکومة والجور فیها کالجور فی‏الحکم۱۱ آگاه باشید این خود قضاوت است و ظلم در این داوری، چون بیداد در کار حکومتگران است». اکنون با توجه به این دشواریها در کار قضاوت، آیا برداشتن آن از دوش طبقه‏ای یا افرادی، نوعی خدمت است و رعایت حال این گروه یا طبقه یا موجب کم بینی و نفی شخصیت آنان؟! بنظر این بینهایت کوچک، برداشتن بار مسئولیت قضاوت از دوش زنان، بر فرض اثبات آن، پیام آور خدمتی بزرگ به این بخش از جامعه انسانی است، چون دیگر کارهای سخت و مشقّت‏زا همانند جهاد. بویژه با توجه به این واقعیت که در این خصوص، زنان از مردان، آسیب‏پذیرتر، عاطفی‏تر و با احساس‏ترند. عواطف در کار داوریِ درست، انسان را دچار بحرانهای شکننده‏ای می‏سازد. قاضی شدن، تکلیف و درگیری است نه امتیاز و موقعیّت! در حوزه، پایگاه اجتماعی زن، به دو بخش از فعالیتهای اجتماعی اشاره می‏شود: الف) فعالیتهای فرهنگی و علمی روشنترین موضوعات در اسلام، جانبداری اصولی از رشد علم و گسترش آموزش و دانایی در سطح جامعه است؛ بدون فرق و تمایزی میان افراد و طبقات. آیات قرآنی در این زمینه بسیار گویاست و تعالیم حدیثی نیز بسیارگسترده و عمیق بر ضرورت رشد شناخت و عقل‏گرایی تاکید کرده و حتی دین به عقل، تعریف شده‏است: امام علی«ع»: «العقل شرعٌ من داخلٍ، و الشرّع عقلٌ من خارجٍ۱۲؛ عقل شریعت درونی، و شرع عقل بیرونی انسان است». سخن والای پیامبر«ص» در این زمینه بسیار معروف است که فرق اسلامی آن را بازگو کرده و پذیرفته‏اند: پیامبر «ص»: «طلب العلم فریضةٌ علی کلّ مُسلمٍ و مسلمةٍ۱۳؛ طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است». در برخی نقل‏ها واژه «مسلمه» نیست. در این نقل‏ها «مسلم»، اسم جنس است و شامل مرد و زن می‏شود چون مؤمن و... باری این موضوعی تردیدناپذیر است. در بسیاری از آموزشها، چون آموزش اصول اعتقادات، و احکام شرعی که زنان باید بدانند، اذن شوهر نیز شرط نیست چون دیگر اعمال تکلیفی که منع شوهران در آن تاثیری ندارد. از اینرو می‏نگریم که پس از ظهور اسلام، و برداشتن مواضع علم‏آموزی از سر راه همه بویژه این قشر، زنان در میدانهای علم و آموزش گام نهادند، و چندی نگذشت که زنانی آگاه و دین‏شناس پدید آمدند و به مقامات بالایی در آگاهی و دانش رسیدند. اکنون به ماجرائی که درباره یکی از زنان تربیت شده اسلام، نقل شده، بنگریم: بریره، از زنان صدر اسلام و در زمان پیامبر«ص» می‏زیست. روزی شوهر او نزد پیامبر«ص» آمد و از همسرش یعنی «بریره» شکایت کرد که خانه را رها کرده و رفته است. پیامبر این زن را فرا خواند و به او گفت: «ارجعی الی زوجک به خانه شوهرت باز گرد». بریره‏گفت: «اتأمرنی یا رسول‏الله؟ آیا مرا امر می‏کنی (دستور قانونی و واجب را بیان می‏کنی)؟، پیامبر«ص» فرمود: «لا بل انا شافع: نه (امر و بیان قانون نیست)؛ بلکه من واسطه و شفیع هستم»۱۴ از مکالمه پیامبر با این بانو، روشن می‏شود که این زن به مراحلی از درک مفاهیم دینی و معیارهای شناخت احکام اسلامی، دست یافته بوده است که سخن پیامبر«ص» را با معیارهای دقیق تحلیل می‏کند، و می‏پرسد که شما به عنوان قانونگذار و شارع دستور می‏دهید و امر شرعی و مولوی است و یا اصلاح ذات البین و راهنمایی است. پیامبر«ص» بر نظر و برداشت او صحّه گذاشت و فرمود: «من اصلاحگرم» این مکالمه و حدیث مورد استدلال فقها و علمای اصول است در این موضوع که امر بدون قرائن، دلالتی بر وجوب دارد یا نه؟ بهرحال از این نمونه و همانندهای آن روشن می‏گردد که زنان جاهلی که از فرهنگ بیگانه بودند به چه درک بالایی دست یافتند. از این دست زنان در تاریخ اسلام بسیارند، در همه دوره‏ها و تا زمان حاضر، و انتظار از جامعه زنان مسلمان و بینشگرای ایران اینست که تاریخ اینگونه زنان را بررسی کنند و به نگارش آورند. از دوران پیامبر اکرم«ص» تا دوره امامان«ع» و تا زمان حاضر، و به نسل امروز عرضه کنند. البته کتابهایی درگذشته در این زمینه‏ها نگارش یافته‏است لیکن کتابهای زیبا و خوش نثر و استوار در روزگار ما، درباره زنان کمتر است که باید این خلا پر شود و بویژه زنان صاحب قلم و اندیشمند این فهم را به انجام برسانند. ب) فعالیتهای اقتصادی زنان، در میدانهای کار و تلاش و مسائل اقتصادی نیز حق شرکت دارند، و در همه این زمینه‏ها حقوقی همسان با مردان دارند. با توجه به اینکه پس از قرنها در اروپا این حق به زنان داده شد، آنهم به خاطر اهداف ننگین و سود جویانه سرمایه‏داری، «...انقلاب صنعتی موجب شد که زن هم صنعتی بشود... زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح دادند...نخستین قدم برای آزادیِ مادرانِ بزرگ ما، قانون ۱۸۸۲، بود به موجب این قانون، زنان بریتانیا، از آن پس از امتیاز بی‏سابقه برخوردار می‏شدند و آن اینکه پولی را که بدست می‏آوردند، حق داشتند برای خود نگه دارند. این قانون را کارخانه‏داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه بکشانند...»۱۵ ● زن، محور خانواده اهمیت خانواده بر کسی پوشیده نیست، محوریت و نقش حیاتی و زیربنایی آن در تربیت نسل، سامان بخشی به فکر و اعصاب مرد و تشکیل هسته اصلی جامعه، روشن است. حتی برخی از نویسندگان که به زندگی انسان ماشینی می‏نگرند و از مادرهای سفارشی و والدین بیولوژیک و والدین حرفه‏ای و فرزندان ساخته دستگاه و ماشین، سخن می‏گویند،۱۶ نتوانستند نگرانی خود را از تلاشی خانواده، به عنوان هسته اصلی جامعه و تمدن بشری، پنهان دارند: «از هم پاشیدگی خانواده، امروزه در واقع بخشی است از بحران عمومی، نظام صنعتی که در آن همه ما شاهد از هم گسیختگی تمامی نهادهای عصر موج دوّم هستیم. امروزه کراراً شنیده می‏شود که در آینده، «خانواده از هم می‏پاشد یا اینکه خانواده، مهمترین مسئله روز است... در سالهای اخیر بقدری طلاق و متارکه در خانواده‏های هسته‏ای اتفاق افتاده که امروزه از هر هفت کودک امریکایی یک نفر تحت سرپرستی یکی از والدین قراردارد، و در نواحی شهری این رقم بالاتر است یعنی به یک نفر از هر چهار نفر می‏رسد...»۱۷ دکتر ایروین گرین برگ، پرفسور روانپزشک در دانشکده پزشکی البرت انیشتین، معتقد است: چیز می‏کند، و در محاقی فرو می‏برد، چیز بسیار ظریف و لطیفی است. در کارها و اعمال انسان آهنگی پنهان وجود دارد که در آن باره بحث چندانی نکرده‏اند، و از گذشته‏ها تا کنون همچون یکی از نیروهای متعادل کننده در جامعه به انسان خدمت کرده است و آن دور خانواده است... این دور آنچنان قدمتی دارد، بقدری خود بخود و خودکار عمل می‏کند و چنان نظم پرصلابتی دارد که مردم آن را همچون امری مسلم و بدیهی دانسته و در آن باره پرسشی نکرداند... این سلسله وقایع خانوادگی پی در پی و قابل پیش‏بینی به تمام انسانها از هر قبیله و جامعه‏ای، احساس تداوم و داشتن پایگاه و جایگاهی در طرح ناپایدار امور عطا می‏کند. دور خانواده در هستی انسان، همواره یکی از پایه‏های حفظ سلامت روانی بشمار می‏رود»۱۸ در کتاب «به سوی تمدن جدید۱۹» نیز آمده است: «از سوی دیگر تافلر معتقد است که یکی از مهمترین پدیده‏های موج سوم، بازگشت دوران اقتدار و احترام و اهمیت خانواده است. زیرا در موج دوم (تمدن صنعتی) نهاد قدرتمند خانواده روبه زوال گذاشت و تمام آنچه طی دوران موج اول از ویژگیهای خانواده محسوب می‏شد از دستش رفت. به این ترتیب که بیماران را به جای پرستاری در منزل روانه بیمارستانها کردند؛ کودکان به مدرسه و مهد کودک رفتند؛ سالخوردگان را به خانه سالمندان فرستادند و زوجها وقت خود را بیشتر در میهمانی و رستوران و تفریگاههای گوناگون گذراندند و لذا آنچه از خانواده باقی ماند فقط پیوندهای عاطفی بود که البته می‏توانست به آسانی قابل گسستن باشد. اما موج سوم مجدداً خانواده را احیا می‏کند و اختیارات و قدرتهای گذشته را به خانه و خانواده باز می‏گرداند. به این ترتیب که بسیاری با استفاده از کامپیوتر و فاکس و تلفنهای چندکاره و سایر وسایل ارتباطی موج سومی، کارهای خود را بیشتر در منزل انجام خواهند داد... بسیاری از والدین با استفاده از وسایل ارتباطی مدرن به آموزش فرزندان خود در خانه خواهند پرداخت. اغلب نیازهای پزشکی ـ حتی جراحیهای معمولی ـ را می‏توان با بهره‏گیری از کامپیوترهای رابوتیک متصل به مراکز پزشکی در منزل انجام داد و ... نتیجه اینکه وقتی بیشتر وقت اعضای خانواده در منزل گذشت، روابط عاطفی نیز استحکام خواهد یافت و اهمیت و اقتدار خانواده به مراتب بیش از آن خواهد شد که در موج دوم وجود داشت و یا دارد»۲۰ «برای من، به دلائلی که قبلاً گفتم هیچکدام از آنها کانون اصلی جامعه فردا نخواهد بود. بلکه در واقع این خانه است که مرکز تمدن آینده می‏شود. به اعتقاد من خانه در تمدن موج سوم از اهمیت شگفت‏انگیز و تازه‏ای برخوردار خواهد شد. رواج شیوه تولید برای مصرف، گسترش کلیه الکترونیک، ابداع ساختارهای جدید تشکیلاتی در اقتصاد، صنایع خودکار و تولید انبوه‏زدایی شده، همه اینها به بازگشت خانه به عنوان واحد مرکزی جامعه فردا اشارت دارند. واحدی که وظایف اقتصادی، بهداشتی، تربیتی و اجتماعی آن در آینده افزایش خواهد یافت، نه کاهش» زن در خانواده، دو نقش اصلی دارد، همراه بسیاری نقشهای پیدا و ناپیدای دیگر. لیکن در این ارزیابی، به دو نقش محوری اشاره می‏شود: ۱) زن در خانه، سازنده مجدد شخصیت، توانایی و کارآیی مفید مرد است. آرامش و سکونتی را که زن به مرد می‏بخشد با هیچ شیوه و ابزاری نمی‏توان پدید آورد. به گفته، ویل دورانت: «زن از آنجایی که مرد خیالی سرگردان را به مرد فداکار و پای بست به خانه و کودکان خود تبدیل می‏سازد، عامل حفظ و بقای نوع است...»۲۱ از این حقیقت والا در نقش آفرینی زنان، قرآن کریم پرده برمی‏دارد: «و من آیاته ان خَلَق لکم مِن انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جَعَل بینکم مودّةً و رحمةً انّ فی ذلک لآیات لقومٍ یتفکّرون۲۲ و از نشانه‏های قدرت دولت که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در این پندها و نشانه‏هایی است برای مردمی که تفکر می‏کنند». سکونت، آرامش عمیقی است که مردان در کنار زنان و در آغوش خانواده می‏یابند و در پرتو آن، زندگی چون قایقی به ساحل می‏رسد و اضطرابها و نگرانیها و سرگردانیها از محیط اندیشه و زندگی مردان رخت برمی‏بندد. دیگر اینکه، خانواده مردان را با مسئولیت و تکلیف و ضابطه‏گرایی آشنا می‏سازد، حسّ مسئولیت و تعهّد را به تدریج پدید می‏آورد و به باور مرد می‏دهد، و سرپرستی و مدیریت در مدار کوچکی را به او می‏آموزد و این موضوع بسیار ارزشمندی است که در هیچ آموزشگاهی نمی‏توان بدینسان عینی و ملموسی و در عین حال انسانی و عاطفی، مدیریت و تعهد شناسی را به انسانها آموخت. بنابراین کارآیی مردان و ایفای نقش درست در جامعه و دیگر انتظارها که از مردان هست، در پرتو خانواده و در کنار همسران به فعلیّت می‏رسد و شکوفا می‏گردد. ۲) دیگر نقش حیاتی زن، رسالت مادری است. این نقش نیز، از مهمترین نقشهای اصولی و زیربنایی و انسان ساز است. رسالت مادری، دورانی طولانی دارد و زن از آغاز تشکیل نطفه در رحم، براستی پرورش دهنده فرزند است تا دوران مدرسه. و در دوران بعد گرچه فرزندان استقلالی می‏یابند؛ لیکن همواره و تا واپسین لحظات حیات مادران، تاثیرهای اصولی بر راه و کارهای فرزندان دارند. تأثیر البته بسیار آشکارتر مادر در دوران شیرخوارگی و کودکی است. در این دوران نسبتا طولانی، همه ابعاد شخصیت کودک به دست مادر و در آغوش گرم او شکل می‏گیرد و کودک به آنجا که باید برسد و در همین دوران می‏رسد و سرمایه‏های اصلی را در این دوره از مادر دریافت می‏کند. محیطهای آموزشی نیز برپایه‏ای که مادر ریخته است کار خویش را استوار می‏سازند. از این رو می‏بینیم، در آئین اسلام توصیه‏های بسیاری در دوران بارداری و پس از زایمان و شیردادن و... به مادران شده است. دستورها و راه‏کارهای فیزیکی از شیردادن و تغذیه مناسب و... و راهکارهای روحی و تربیتی و آرامشی را که برای فرزندان باید فراهم آورند. که اینها همه در ایفای نقش اصلی زن و رسالت مادری، در تربیت فرزندان بسیار مؤثراست. و زیباترین هنرنمایی زن است هنر و نقشی که جز زن کسی نمی‏تواند این نقش را با این زیبایی بازی کند. «باید زن تندرستی را که به کودکش شیر می‏دهد نقطه اعلای زیبایی عالم بدانیم.» بدینجهت آموزشهای خیرخواهانه و جانبداریهای اصولی و انسانی از حقوق زن، باید به عظمت این بعد از حیات زنان توجهی ژرف داشته باشد، هیچگاه آن را فدای برخی نقشهای زودگذر اجتماعی نکند. «نبوغ در مادری همان اندازه امکان دارد که نبوغ در سیاست و ادب و جنگ. درباره برابری در نبوغ نباید از روی برابری در قدرت یا توانایی در اجرای امور با مهارت مساوی حکم کرد... بلکه برابری در نبوغ را باید از روی توانایی در اجرای مشاغل و وظایفی دانست که طبیعت بر هر یک از زن و مرد گذاشته است.»۲۳ در اسلام بر نقش مادری، تاکیدهای فراوان رفته و در عظمت آن سخنها گفته شده است؛ تا پیوند فرزندان با محور خانواده استوارتر گردد و نظام خانواده پاینده‏تر شود. نیز می‏نگریم که اندیشمندان دلسوز، که در اندیشه سامان‏یابی اجتماعات و تمدن بشری هستند، زنان را به اصالت نقش مادری بسیار توجه می‏دهند، و همواره تاکید می‏کنند که جنجال تبلیغاتی تساوی زن و مرد، مبادا زنان را از ایفای کامل نقش مادری بار دارد که این فاجعه‏ای جبران ناپذیر است، که در فرزندانی که مادران را در کنار خود نمی‏بینند و یا در خانواده‏هایی که با طلاق متلاشی شده است نمونه‏های آن را بسیار می‏بینیم. «...دختران جوان برای آنکه مادران لایقی برای پرورش فرزندان شریفی گردند، باید تعلیمات عالی بگیرند، نه به خاطر آنکه دکتر یا قاضی یا استاد شوند...»۲۴ نیز به زنان باید آموخت، که نقش مادری اصولی‏ترین نقش آنان در زندگی است، و تکامل و رشد مادی و معنوی، حتی سلامت بدنی آنان نیز در پرتو ایفای این نقش است. «... جنس ماده لااقل نزد پستانداران مگر بعد از یک یا چند آبستنی به کمال خود نمی‏رسد. زنهائیکه بچه ندارند، خیلی عصبانی‏ترند و تعادل روحی و جسمی ایشان زودتر از دیگران بهم می‏خورد زنها عموماً به اهمیتی که اعمال تولیدمثل برای آنها دارد، واقف نیستند. در حالیکه این عمل برای کمال رشد ایشان ضروری است. در این صورت منطقی نیست که توجه زنان را از وظائف مادری منحرف سازند. نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده‏آلی را که برای پسران جوان در نظر می‏گیریم معمول داریم.» شعارهای آزادی و همسانی، نباید این رسالت مهم را لرزان و سست کند و آرمان والای مادری را در تیرگی فرو برد. همه نگرانیها از آینده تمدن بشری در نظر اندیشمندان واقعگرا، بیشتر متوجه مسائل خانواده و نقش اصولی است که زنان باید برعهده داشته باشند تا خانواده گسیخته نگردد و زنان با تمام وجود، به سکّان‏داری آن بپردازند و مبادا که زنان در میدان کارهای مردانه گام بگذارند و رسالت اصلی خویش و نقش زندگی‏ساز خویش را فراموش کنند، رسالت و نقشی بسیار بالاتر از کارهای مردانه و تقلید از جنس مذکر. «... هنگامیکه از آزادی تبلیغ می‏کنند، بدانند که مرد ناقص شدن کاری نیست، بلکه مهم زن کامل بودن است....اگر امروز طبیعت در حفظ خانواده و کودک نانتوان به نظر می‏رسد، برای آن است که زن مدتی طبیعت را از یاد برده است و شکست طبیعت همیشگی نیست.»۲۵