سرزمین کهن

مرکز این استان شهرستان زاهدان می باشد و شهرستان های دیگر این استان عبارتند از سیستان, زابل, سراوان, ایران شهر, چابهار, زاهدان و خاش

بسم الله الرحمن الرحیم

سرزمین کهن

قدمت و تاریخچه بلوچستان به عهد دولت هخامنشان که جز ساترای چهاردهم، دولت هخامنش بود محسوب می شد و قلمروی دولت هخامنشیان از سوی شرق تا دره ی رودخانه سند ادامه داشته است.

بلوچستان در عهد باستانی جزء سرزمین دولت کیانی بود. در زمان سلطنت کیخسرو و قسمتی از سپاهیان این پادشاه را بلوچ ها تشکیل می دادند آنان سپاهیانی جنگاور و دلیر بودند که در میدان نبرد هرگز پشت به دشمن نمی‏کردند...

کلثوم روان بهر