آشنایی با فن آوری صفحه نمایشگر LCD

اگر از کاربران رایانه باشید, احتمالا اسم هایی از قبیل مانیتور فلت و LCD ها را شنیده اید لغت هایی که امروزه به قدری باب شده اند که حتی کودکان ۵,۶ ساله هم که گاهی آنها را به زبان می آورند

اگر از کاربران رایانه باشید، احتمالا اسم هایی از قبیل مانیتور فلت و LCD ها را شنیده اید. لغت هایی که امروزه به قدری باب شده اند که حتی کودکان ۵،۶ ساله هم که گاهی آنها را به زبان می آورند. احتمالا هر روزه از وسایل متفاوتی استفاده می کنیم که شامل LCDها هستند. رایانه های لپ تاپ ، برخی مانتیورها، ساعتهای دیجیتالی، اجاقهای مایکروویو، دستگاه پخش سی دی و دستگاه های الکترونیکی فراوان دیگر شامل LCD ها هستند. برای تشخیص LCD بودن یک صفحه کافی است برای چند ثانیه انگشت خود را روی آن صفحه قرار دهید و حرکت امواج را در ناحیه اطراف دستتان مشاهده کنید. البته این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که در درازمدت به مانیتور شما آسیب می رساند...

محمد شهرتی فر