بررسی نقش باکتری ها در حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب های شهری

با توجه به موقعیت جغرافیائی کشور کمبود کمابع آب قابل استفاده, کنترل آلودگی های ورودی به این منابع به خصوص از طریق کاهش غلظت آلاینده های ورودی به آنها بسیار ضروری است

با توجه به موقعیت جغرافیائی کشور کمبود کمابع آب قابل استفاده، کنترل آلودگی‌های ورودی به این منابع به خصوص از طریق کاهش غلظت آلاینده‌های ورودی به آنها بسیار ضروری است. آب‌های پذیرنده نظیر دریاچه‌ها و رودخانه‌ها محلی برای دفع فاضلاب‌ها و پساب‌ها محسوب می‌شود. از جمله آلاینده‌هائی از این طریق می‌توانند وارد آبهای پذیرنده شوند می‌توان از ترکیبات مغذی چون ازت و فسفر نام برد که به دلیل افزایش رشد گیاهان آبزی و جلبک‌ها و در نهایت ایجاد پدیدهٔ اوتریفیکاسیون به عنوان آلوده‌کننده شدید تلقی می‌کنند.

در روش‌های مرسوم تصفیهٔ فاضلاب انواع آلاینده‌ها از جمله ترکیبات مغذی کاهش داده می‌شود ولی در مورد ترکیبات مغذی به‌خصوص فسفر مقدار کاهش کافی نبوده و با توجه به اهمیت آنها در رشد گیاهان آبزی و جلبک‌ها باید از روش‌هائی استفاده نمود که راندمان بیشتری در حذف این ترکیبات داشته باشند

دکتر علی‌اصغر نجف‌پور

دکتر محمدحسن احرام‌پوش