حذف اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی از فاضلاب های شهری به وسیله صافی های چکنده در مقیاس پایلوت پلنت

در غالب تصفیه خانه های فاضلاب کشورمان, فرآیند لجن فعال مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از سایر فرآیندها متداول نیست

در غالب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشورمان، فرآیند لجن فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از سایر فرآیندها متداول نیست. پس از گذشت یک قرن از اکتشاف فرآیند صافی‌های چکنده، ضعف‌های اولیه این سیستم بهبودیافته و استفاده هر چه بیشتر آن، با توجه به محیط‌های رشد پلاستیکی رو به توسعه نهاده است. این سیستم مزایای مختلفی دارد، از جمله: استفاده از تهویه طبیعی، عدم نیاز به برگشت لجن و حداقل نیاز به بهره‌برداران و انرژی مصرفی.

با توجه به مطالعات اندک انجام شده در مورد کاربرد صافی‌های چکنده برای تصفیه فاضلاب در کشورمان، این مطالعه به منظور بررسی حذف BOD از فاضلاب‌های شهری با استفاده از پایلوت صافی چکنده انجام شد.

دکتر کامران تقوی