چشم زیر دریایی چیست؟ | چشم زیر دریایی چگونه ساخته می شود؟

چشم زیر دریایی چیست؟ | چشم زیر دریایی یک وسیله ی ساده می باشد که از دو آینه تخت و یک لوله تشکیل شده است. از چشم زیر دریایی برای دیدن چیزها در ارتفاعات مختلف استفاده می شود. در ادامه به اینکه چشم زیر دریایی چیست و چگونه ساخته می شود، اشاره شده است.

چشم زیر دریایی چیست؟
چشم زیردریایی «پریسکوپ» نام دارد و عبارت است از یک لوله ی بلند که در بدنه ی زیردریایی جای داده شده است. زمانی که لازم باشد، چشم زیردریایی یا همان پریسکوپ را طوری در آب رها می کنند که سرش از زیر آب بیرون می آید.
سر پریسکوپ به چند منشور مجهز است که به کمک آنها شخصی که در پایین لوله نشسته، می تواند اشیایی را که روی سطح آب هستند، تماشا کند. با چرخاندن لوله ی پریسکوپ هم می توان افق سطح دریا را زیر نظر گرفت.
زیردریایی یک دستگاه گیرنده ی صدا هم دارد که صدای کشتی ها را از مسافت های دور می گیرد و در ضمن موقعیت شان را نیز تعیین می کند.
علاوه بر این موضوع، زیردریایی به رادار هم مجهز می باشد تا در کشف اجسام شناور بر سطح آب بکار آید.
در سال ۱۹۵۱ میلادی، دستور ساخت اولین زیردریایی اتمی جهان صادر گردید و سپس آن را در ۲۲ ژوئیه (جولای) ۱۹۵۵ میلادی به آب انداختند. زیردریایی اتمی بیشتر از هر زیردریایی دیگری می تواند به اعماق آب دریا فرو بود. این زیردریایی می تواند در عمق ۲۵۰ متری، تا چهل هزار کیلومتر مسافت را طی می کند بدون اینکه نیازی به لنگر انداختن داشته باشد.

چشم زیر دریایی چگونه ساخته می شود؟
از یک پاکت شیر استفاده کنید و یا یک جعبه مقوائی و یا چوبی در همان ابعاد بسازید.
سوراخی را در یک طرف بدنه جعبه و نزدیک سر آن در آورید . همچنین سوراخ مشابه دیگری در قسمت پشت جعبه و نزدیک ته آن با همان فاصله ایجاد نمایید . دو آینه جیبی را به موازات یکدیگر با زاویه شیب 45 درجه مطابق شکل قرار دهید و در مکانهای خود بچسبانید .
جعبه را در نزدیکی چشم خود بصورت قائم نگه دارید و از درون سوراخ پایین نگاه کنید . اکنون بروید در یک گوشه ای و جعبه را طوری نگه دارید که یکی از سوراخها رو به بیرون باشد . از سوراخ دیگر نگاه کنید ، چه چیزی می بینید ؟
مشاهده خواهید کرد :
چیزهایی که در بالای سر شما و روبروی طرف دیگر جعبه قرار دارد را می توانید ببینید . بعلاوه ، گوشه و کناره های اطراف را هم می توانید نگاه کنید .
توضیح :
نور به وسیله آینه بالایی پریسکوپبه آینه پایینی آن منعکس می گردد . جسمی که در میدان دید سوراخ بالایی قرار داشته باشد می تواند از طریق سوراخ پایینی دیده شود .
پریسکوپ در زیر دریائی جهت دیدن بالای آب مورد استفاده قرار می گیرد . در بعضی از نقاط دنیا تأتر ها مجهز به پریسکوپ می باشند به طوری که اگر در آنجا افراد قد بلندتری از شما نشسته باشند باز می توانید صحنه را ببینید .