استفاده از نانو لوله های کربنی و ذرات میکرو کریستال سلولز در تولید نانو کامپوزیت ها

محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده ها موفق به تولید نانو چند سازه چوب پلاستیک برای کاربردهای خودرو سازی و عناصر ساختمانی با مقاومتهای بالا شدند.

محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده ها موفق به تولید نانو چند سازه چوب پلاستیک برای کاربردهای خودرو سازی و عناصر ساختمانی با مقاومتهای بالا شدند.
در سالهای اخیر توسعه و استفاده از مواد چوبی که دارای ویژگیهای مناسب تری هستند گسترش یافته است. در تحقیقاتی که در کشورهای مختلف صورت گرفته است استفاده از عناصر مختلف چوبی در ابعاد کمتر همچون سلولز و میکروسلولز و نانو مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین خواص مکانیکی و چندسازه ساخته شده از نانو لوله های کربنی چند جداره MWCNTs)) بهمراه دو سطح متفاوت ذرات میکروکریستالین سلولز می باشد. بر این اساس تیمارهای مختلفی شامل درصدهای مختلفی از نانولوله های کربنی، ذرات میکروکریستالین سلولز به همراه آرد چوب و پلی پروپیلن مورد استفاده قرار گرفت. صنایع ساختمانی و خودرو سازی از جمله مهمترین کاربرد های این نوع چند سازه میباشد.