مشكلات انرژی اتمی

هم اكنون ۱۰ هزار تن زباله اتمی سطح بالا و متوسط در نیروگاه سلافیلد مدفون است تا راه حل مناسبی برای دفع آنها پیدا شود، اما مشكل به همین جا ختم نمی شود، حتی اگر دیگر هیچ نیروگاه هسته ای جدیدی در انگلیس ساخته نشود