پیش بینی احتمال زلزله در ۲۴ ساعت آینده

سازمان زمین شناسی آمریكا در روز چهارشنبه هجدهم مه خبر از انتشار وب سایتی داد كه احتمال زمین لرزه در ایالت لرزه خیز كالیفرنیا طی ۲۴ ساعت آینده را بر روی نقشه در اختیار عموم قرار می دهد.