لزوم بهره گیری از راهكارهای میان مدت برای حل معضل كمبود انرژی

وقتی بحث انرژی به میان می آید، ما بی اختیار یاد چندین و چند معضلی می افتیم كه همچون صخره بر سر راه پیشرفت مطلوب بشر ایستادگی می كنند.