نگاهی به تنوع گل سرخ در دنیا

گل ها مظهر زیبایی هستند. بی شك زیباترین و دل فریب ترین زیبایی ها همین گل هایی هستند كه با رنگ های متنوع و عطر های شامه نوازشان، دشت های بی نظیری را می سازند و در این جلوه گاه ما را به تماشای شاهكار آفرینش دعوت می كنند.