تعبیر خواب طلا خریدن

تعبیر خواب طلا خریدن | رویاها حاوی نمادهای بسیار مهمی در موفقیت و رضایت شخصی ما از زندگی هستند. در ادامه به تعبیر خواب «طلا» و همچنین خریدن طلا در خواب پرداخته ایم.

خریدن هرچه بیشتر طلا، آرزوی همه انسانهاست. «طلا» نمادی از ثروت و پاداش و سبک زندگی شماست. اما طلا معنای مختلفی دارد که در ادامه می کوشیم از آنها پرده برداری کنیم :
رنگ طلا نشان دهنده ی یک زندگی شاهانه و سلطنتی، درمان معنوی و احساس پیروزی است.
رویای طلا می تواند نماد ثروت مالی و ارزش های جسمانی باشد یا شاید نماد حرص و طمع.
خواب طلا می تواند نشان دهنده ی ارزشی درونی و به طور کلی گنج و ارزش شما در زندگی باشد.
این رویا می تواند یادآور منابع و استعدادهای درونی شما باشد که آنها را فراموش کرده اید آنها را بلا استفاده گذاشته اید.
همچنین می تواند نشان دهنده ی معنویت و اشراقات درونی و وجود متعالی شما باشد.
دیدن طلا در خواب می تواند نشان دهنده ی این باشد که شما استعدادی یا ارزشی را درونتان کشف کرده اید یا اینکه ارزشی را درون چیزی یا کسی یافته اید.
اگر سکه های طلایی را در خوابتان دیده اید، رویایتان دارد پیشنهاد یک تغییر درونی اساسی را به شما می دهد. تغییری روحانی یا مالی...
اما خریدن طلا در خواب می تواند به معنای زیاد کردن شانس در موضوع مورد توجه شما باشد.
هدیه گرفتن طلا در خواب به معنای این است که هر پروژه مالی را شروع کنید موفقیت همراه شماست


منبع :weknowyourdreams.com , dreamscloud.com