طرح شهاب چیست؟ | طرح شهاب مدارس

طرح شهاب چیست؟ | طرح شهاب که حروفش از «شناسایی و هدایت استعدادهای برتر» گرفته شده است، طرحی برای شناسایی استعدادهای مختلف و متنوع دانش آموزان در مدارس می باشد. در ادامه به توضیحاتی پیرامون این موضوع پرداخته شده است.

طرح شهاب طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتردر راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده است. این طرح در تعدادی از استان های کشور اجرا شده و در استان اصفهان نیز در برخی از نواحی و شهرستانها در حال اجرا است. طرح شهاب از دو سال گذشته تا کنون برای مقاطع چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی اجرا می شود.
در سال گذشته این طرح در شش منطقه اجرایی شده است اما در سال تحصیلی 97-96مناطقی که این طرح در آنها اجرا می شود به 12 منطقه رسیده است .
در شهر اصفهان هر شش ناحیه تحت پوشش این طرح قرار گرفته است و همچنین مناطق بنرود ،شاهین شهر،شهررضا،کاشان وگلپایگان نیز ازجمله مناطقی در استان اصفهان هستند که طرح شهاب در سال تحصیلی جار ی در آنها در حال اجرا است.
با توجه به اینکه بیشتر از هفتاد درصد از مدارس دوره ابتدایی تک معلمی هستند، این طرح در دوره ابتدایی توسط معلمان هر پایه انجام می شود که باعث شناخت دقیق معلم از دانش اموز خود خواهد شد و بدین ترتیب معلم هر پایه می تواند به خوبی قضاوت کند که دانش آموزانش چه استعداد ها و توانمدیهایی دارند.
روند اجرای این طرح بدین صورت است که معلم علاوه بر تدریس دروس آموزش هر پایه ،فرم های شهاب مربوط به هر دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تکمیل می کند.
برای این کار معلمان پایه های چهارم تا ششم دوره ابتدایی ضمن شرکت در دوره های ضمن خدمت که آموزش و پرورش هر ناحیه برگزا ر می کند، آموزش های لازم در این زمینه را دریافت می کند و اهداف طرح برای آنها تبیین خواهد شد.
فرآیند اجرای طرح برای معلمان اضافه بر کار آموزشی آنهاست و مزدی در قبال آن دریافت نمی کنند. ممکن است مقاومت هایی برای انجام این کار وجود داشته باشدکه میتوان از موانع اجرای این طرح دانست.البته برنامه هایی با همکاری مرکز نخبگان ، مرکز استعداد های درخشان وزارت آموزش و پرور ش و معاونت آموزش ابتدایی در نظر گرفته شده که همکاران فعال در اجرای طرح از مشوق هایی بهره مند شوند .
اگر مدرس ،اهداف طرح را برای معلمان به خوبی تبیین و تشریح کند اجرای طرح شهاب با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.
با تمامی این توضیحات ممکن است در منطقه ای روند اجرای طرح از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد و دبیران دقت لازم را در اجرای آن نداشته باشند که در این مورد سعی شده تا از مدیران یا معاونان مدارس برای اجرای این طرح کمک خواسته شود.
این واقعیت وجود دارد که در برخی مناطق کلاس ها پرجمعیت هستندو کیفیت اجرای طرح شهاب و رسیدن به اهداف آن ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد .
اهداف این طرح در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده و هدفگذاری ها نیز به درستی انجام گرفته است و انتظار می رود سازمان تالیف و تدوین کتب درسی نیز محتوای کتب آموزشی را بر اساس اهداف این طرح تنظیم کند.
البته طرح شهاب تنها در بعد آموزشی نیست و این امکان وجود دارد که یک دانش آموز در زمینه درسی ضعیف باشد اما از نظر فیزیک بدنی استعداد منحصر بفردی داشته باشد.
معاون یکی از مدارس استعداد دانش آموزی را در سطح مدرسه از نطر دو میدانی تشخیص دادو پس از معرفی دانش آموز به آموزش و پرورش ، این دانش آموز موفق به کسب مدال کشوری در رشته دو و میدانی شد. بنابراین هدف از طرح شهاب تنها بعد آموزشی و درسی نیست بلکه شناسایی خلاقیت های دانش آموزان در زمینه های مختلف است.
هدایت تحصیلی دانش اموزان فرایندی است که از بدو تحصیل دانش آموز آغاز و تا پایه دوازدهم ادامه پیدا می کند و اگر هدایت تحصیلی دانش آموزان به صورت نقطه ای انجام بگیرد مشکلاتی را برای دانش آموزان به همراه خواهد داشت.
طرح شهاب به دانش آموزان کمک می کند تا استعداد ها و توانمندیهای خود را بشناسند و آموزش و پرورش نیز در این راستا تا کنون چهل قرار داد با دستگاه های مختلف تنظیم کرده است ،که ازآن جمله می توان به دانشگاه آزاد نجف آباد ،بنیاد ملی نخبگان ،خانه ریاضیات و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اشاره کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان