تو در زیر پوست منی

مدیریت دارو و غذا در اكتبر ۲۰۰۴ استفاده از وری چیپ (verichip) را در بدن انسان‌ها تأیید كرد.