زنان باهوش ترند یا مردان

تازه‌ترین تحقیقاتی كه در مورد مغز زنان و مردان به انجام رسیده، روشن ساخته، كه معماری و نحوه كاركرد مغز این دو گروه دارای تفاوتهای اساسی است.