آدامس

سالانه ۱۸۷ میلیارد ساعت از وقت مردم دنیا و ۵ میلیارد دلار از درآمد آنها صرف جویدن آدامس می شود.