کشفی شگفت انگیز درباره حیوانات که متحیرتان می کند

مطالعات جدید دانشمندان نشان داد که نه تنها هیچکدام از گونه های جانوری بیش از 200 هزار سال عمر ندارند، بلکه در زمان پیدایش آنها، انسان نیز وجود داشته است و جهش ژنتیکی قابل توجهی رخ نداده است.

پس از تجزیه و تحلیل این بارکد ها در میان 100 هزار گونه، شواهد محکمی به دست آمد که نشان می داد تقریبا پیدایش تمام حیوانات در زمانی رخ داده است که انسان ها نیز حضور داشتند، این به این دلیل بود که هیچگونه تفاوتی در جهش ژنتیکی یا تغییراتی در DNA که برای افزایش شانس بقا رخ داده باشد، وجود نداشت.
مطالعات جدید دانشمندان نشان داد که نه تنها هیچکدام از گونه های جانوری بیش از 200 هزار سال عمر ندارند، بلکه در زمان پیدایش آنها، انسان نیز وجود داشته است و جهش ژنتیکی قابل توجهی رخ نداده است.

طبق نظریه محبوب، حیوانات امروزی نتیجه میلیون ها سال تکامل هستند، یک مطالعه شگفت انگیز جدید باعث تردید جدی در مورد این نظریه محبوب شده است.

محققان پس از بررسی DNA میتوکندری هزاران گونه جانوری، از جمله انسان، به نتیجه خیره کننده ای دست یافتند، نتیجه مطالعات آنها نشان می داد تقریبا عمر تمام گونه های جانوری بین 100 هزار تا 200 هزار سال است.

90درصد گونه های جانوری تغییرات DNA میتوکندریایی داشته اند

طبق نظریه متداول تکامل که شامل سازگاری مبتنی بر جهش های ژنتیکی و تنازع بقا است، انتظار می رود گونه های قدیمی تر و گونه هایی که جمعیت های بزرگ تری دارند، دارای تنوع ژنتیکی بیشتری باشند. با این حال، محققان در واقع متوجه شدند که 90 درصد از گونه های جانوری دارای تغییرات DNA میتوکندریایی هستند.

مفهوم مشترک تکامل گونه ها که فرآیندی رو به جلو و آهسته است به ندرت توسط مطالعات علمی به چالش کشیده است.

محققان در این مطالعه رویکردی متفاوت نسبت به مطالعات گذشته داشتند، مطالعات گذشته همواره بر DNA هسته ای متمرکز بودند.

هر حیوانی در DNA خود میتوکندری دارد؛ یکی از ژن های موجود در میتوکندری، COI است که برای بارکد گذاری DNA استفاده می شود، در حالی که DNA هسته ای به طور چشمگیری از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است، گونه های جانوری دارای یک نوع DNA میتوکندریایی هستند که پایه خوبی برای مقایسه فراهم کرده است.

پس از تجزیه و تحلیل این بارکد ها در میان 100 هزار گونه، شواهد محکمی به دست آمد که نشان می داد تقریبا پیدایش تمام حیوانات در زمانی رخ داده است که انسان ها نیز حضور داشتند، این به این دلیل بود که هیچگونه تفاوتی در جهش ژنتیکی یا تغییراتی در DNA که برای افزایش شانس بقا رخ داده باشد، وجود نداشت.

از نظر زیست شناسی انسان ها مانند پرندگان هستند

همچنین بسیار جالب توجه است که یافته ها نشان می داد تفاوت های ژنتیکی میان انسان های سراسر جهان بیشتر از تفاوت های میان دو کبوتر یا حیوانات دیگر نیست. فرهنگ، شیوه زندگی و موارد دیگر می تواند مردم را از یکدیگر بسیار متمایز کند اما از نظر زیست شناسی اولیه، ما مثل پرندگان هستیم.

چگونه می توان با استدلال ژنتیکی گفت که اکثریت قریب به اتفاق حیوانات تقریبا هم سن هستند؟ با توجه به یافته ها، با در نظر داشتن با ساعت میتوکندریایی اکثر گونه های جانوری در واقع از 200.000 سال پیش زندگی خود را آغاز کردند. اعتقاد بر این بود که پیدایش آنها در سطح کوچکی بود و بعدا احتمالا در پاسخ به شرایط شدید مانند آخرین عصر یخبندان گسترش یافتند.